Alla inlägg: tis nov 2011

Kommunstyrelsen 2011-11-29

Sammanträdet började med bolagsfrågor, översynen av ägardirektiven. De gick igenom enligt alliansens önskemål. Vi yrkade i vänsterpartiet ändringar på ett antal punkter: Att VD skall beslutas av kommunstyrelse, att vinster skall åter till bolagen med undantag för beräknad skatteeffekt (vilket var enda skälet att ha Halmstad Rådhus AB), att Hem...

Kommunfullmäktige 2011-11-22

Sammanträdet startade med en allmänhetens fråga om sophanteringen där Hem AB fick kritik vilket besvarades av miljöpartisten och ordföranden i Hems styrelse Roger Orwén. Jag gick också upp och svarade på frågan om Hems vinster och om att vänsterpartiet dels vill ha lägre vinstkrav, dels vill minska förbrännings och deponeringsbehoven....