Kommunfullmäktige 2011-11-22

Sammanträdet startade med en allmänhetens fråga om sophanteringen där Hem AB fick kritik vilket besvarades av miljöpartisten och ordföranden i Hems styrelse Roger Orwén. Jag gick också upp och svarade på frågan om Hems vinster och om att vänsterpartiet dels vill ha lägre vinstkrav, dels vill minska förbrännings och deponeringsbehoven. Vi vill att Hem aktivt skall medverka i utvecklandet av alternativ energi även vad gäller för uppvärmning för fjärrvärmen.
Sedan följde Maria Johanssons interpellationer om hur olika nämnder arbetar med frågan om våld i nära relationer. Respektive ordförande svarade och de hänvisade alla till att utbildning sker genom Kriscentrums expertis.
Ett antal olika taxor höjdes sedan, renhållningstaxan lite vilket samtliga partier sa ja till. Vi anser i vänsterpartiet att det kan få kosta att hantera sopor för att stimulera återvinningen. Va-taxan höjdes något och taxor för Miljö och Hälsoskyddet. Mest politiskt skiljande fråga var hyresavtalet för Engelska skolan, Örjansskolans lokaler. Här är hyreskostnaden väl låg och visar alliansens välvilja att som jag ser det ”sälja ut” även denna gamla hederliga Halmstadsskola.

Kopiera länk