Kommunfullmäktige 2011-12-20

Årets sista fullmäktige som naturligtvis inkluderade sedvanliga jul – och nyårshälsningar samt diverse muntrationer med sång och musik från Tall Ships Race.

Sedan antogs ett nytt avtal om byggnation på Albinsro, d v s det större bostadsområdet mellan Bäckagård och Karlstorp. Bra att det byggs bostäder.

S hade ingivit en motion om att döpa om Grönevångstorg till Olof Palmes torg. Den fick avslag av fullmäktige anfört av Lena Ekman som minsann inte gillade Palme och i sin aversion retade upp ett flertal socialdemokrater.

I ärendet översyn bolagsdirektiv helägda bolag var vi det enda parti som hade avvikande yrkanden. Vi menar att direktiven ej skall tas i samband med budget för då riskerar bolagen (främst Hem och HFAB) att bli mjölkkossor i den kommunala budgeten. Det blir fel för alla de Halmstadbor som bor i HFAB:s lägenheter eller som är kunder hos Hem. Det blir de som får betala när budgeten inte går ihop. Vi menar att skattekollektivet istället skall betala solidariskt för den kommunala verksamheten. Vi hade också yrkanden om lägre utdelning för Hem samt tydligare uppdrag vad gäller aktivt arbete med alternativa energikällor. För HFAB vill vi ha tydligare direktiv vad gäller integrationsuppgifter samt hur vinster över 4 % skall hanteras med bättre utdelning för hyresgäster och bostadsmiljöfrågor.

Bland övriga frågor av mer administrativ karaktär fanns ärendet om Riktlinjer för representation och gåvor. Som väl var hade alliansen ändrat sitt förslag om representation med alkohol i form av starksprit. Tidigare skrivning får gälla enligt fullmäktiges beslut. Jag tror Halmstadborna har kvar i minnet Jörgen Andersson spritnotor från Tylöhus. Sånt ska inte skattebetalarna stå för.

Med önskan om ett bättre och Gott Nytt År
Mariann Norell

Kopiera länk