Alla inlägg: 2012

Kommunfullmäktige 2012-12-18

Sista fullmäktige för året inleddes med kulturprisutdelning till Lennart Lundborg och Linnea Ohlsson. Särskilt glädjande med Linnea som är en mycket duktig musiker som lanserar sin musik som ”cellopop”. Sista fullmäktige för året inleddes med kulturprisutdelning till Lennart Lundborg och Linnea Ohlsson. Särskilt glädjande med Linnea som är en mycket duktig...
image

Kommunfullmäktige 2012-11-27

Sammanträdet började med att utse en hjälte (eller två) som räddat en man från att brinna inne i sin havererade bil genom rådigt ingripande. S interpellation om medarbetarundersökningens resultat för högstadielärare besvarades av BUN:s ordförande. Det är alarmerande att mer än hälften har sömnproblem p g a arbetssituationen. S var här...
image

Kommunstyrelsen 2012-11-27

Vid detta sammanträde var jag ej tjänstgörande. Efter en ekonomisk rapport (fortfarande drygt 100 miljoner i överskott för 2012 är prognosen) beslutade kommunstyrelsen om alliansens ”ökade livschanser för unga” som ska föreställa deras satsning på ungdomsarbetslösheten. Det var ca 8 miljoner som gick till faktiskt arbetslösa, övriga 8 miljoner var...

Kommunstyrelsen 2012-11-06

Bild som illustrerar en föredragning om Miljö &Energi Bild som illustrerar en föredragning om Miljö &Energi Dagens kommunstyrelse började med en föredragning om arbetslöshet och försörjningsstöd som socialdemokraterna begärt. Illa nog i Halmstad med 9 miljoner back på försörjningsstödet som prognos trots att man visade att jämförbara kommuner som ex Växjö...
image

Kommunfullmäktige 2012-10-23

Sammanträdet började med utdelning av årets hedersbevisning som gick till den funktionsnedsatta killen Alexander som blivit mästare i golf. Socialdemokraternas motion om återinförande av hemvårdsbidrag som föreslogs avslås av kommunstyrelsen var uppe till behandling. S yrkade återremiss för att utreda andra alternativ/fler möjligheter att ersätta/hjälpa anhöriga som vårdar. Ny lagstiftning har...
image

Kommunstyrelsen 2012-10-23

Kommunstyrelsen började detta sammanträde med information om folkhälsorådets inriktning. Jag var inte tjänstgörande ersättare denna gång. Kommunstyrelsen antog sedan ett förslag till fråga för invånardeltagande som – om jag förstod det rätt – skall ingå i demokratiutvecklingen där det finns lite pengar avsatta. Ämnet skall bli måltider i kommunens verksamhet och...
image

Kommunstyrelsen 2012-10-02

Ks-ledamöterna fick till att börja med information om branden i hamnen. Det kändes OK brandledaren Tina Nordlund gjorde en bra redogörelse för vad som hände. Information gavs också om arbetet med översiktsplanerna, som blir något försenade jämfört med planeringen, i januari skall partierna få information och beslut om vilka förslag som...
image

Kommunfullmäktige 2012-09-25

Efter diverse utdelningar och diplom frågade socialdemokraternas Aida Hadzialic vid ledamöternas fråga vad moderaterna tänkte göra åt det ökande socialbidraget. Hon fick till svar att det kunde han inte svara på! Det blev för övrigt ett kort sammanträde med få ärenden även om man fyllt ut det med en säkerhetsövning som...
image

Kommunstyrelsen 2012-09-18

Som första ärende fanns tilläggsanslag för utbyte av panna på Mjellby konstgård från olja till pellets. Resonerade med S och vi kom överens om att pröva detta i samband med nästa planeringsdirektiv med budget. Jag tyckte att det var ett bra byte som om inte ekonomiskt så miljömässigt var mycket...
image

Lennart Kjörling

Måndagen 17/9  kl 18 får Vänsterpartiet Halmstad besök av författaren och journalisten Lennart Kjörling som kommer för att tala om sin nya bok. Boken SAMMANHANGEN är en skildring av sociala rörelser i Brasilien,  Kenya, USA och Sverige. SAMMANHANGEN utges i dagarna på Heidruns förlag. Lennart Kjörling har tidigare givit ut böckerna:...

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Vid detta sammanträde var jag ej tjänstgörande suppleant. Detta heldagsmöte började med en föredragning av personalchefen om den kommande situationen för personal i Halmstads kommun. Under de närmaste 15 åren skall 42 % av personalen gå i pension och ersättas med nya. Redogörelsen visade också svårigheter att rekrytera, där jag...

image