Alla inlägg: feb 2012

Kommunfullmäktige 2012-02-21

Vid allmänhetens frågestund hade en barnskötare ställt en fråga till BUN:s ordförande ang hur man hanterat barnskötarna vid övergången till fler förskollärare. Det blev ett byråkratiskt svar om hur man hanterat kränkning och mobbing på arbetsplatsen. Undertecknad protesterade men fick tillrättavisning av fullmäktiges ordförande. Då förklarade jag och ställde fråga...
image

Kommunstyrelsen 2012-02-21

Sammanträdet inleddes med en föredragning av socialchefen som avsåg framställan om tilläggsanslag 2012. Detta beviljades av en enig kommunstyrelse med sju miljoner. Förhoppningsvis blev deras problem med volymökning och år av besparingar tydlig för kommunstyrelsens ledamöter så att behoven kan tillgodoses i framtida budgetbeslut. Man kan inte spara sig till...

Yrkanden bokslut Halmstads kommun 2011

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att den del av kommunens överskott som överstiger nivån för att värdeskydda kommunens egna kapital och som inte utgörs av  engångsvinster skall användas till att under en femårsperiod finansiera insatser inom infrastruktur, miljö och energi och det sociala området enligt modell som använts i Norrköping. Följande fonder...

Tvåhundra miljoner i överskott bör investeras väl!

I Halmstads kommuns bokslut för 2011 redovisas  ett  överskott  på dryga 200 miljoner. Alliansens övergripande mål om en solid ekonomi uppfylls med råge i de ekonomiska resultaten .  Summan överskott som kunnat användas motsvarar en kommunalskatt på drygt en krona per intjänad 100-lapp. Varför skall så mycket sparas i våra...

Kommunstyrelsen 2012-02-07

Vid detta sammanträde låg jag nedbäddad i influensa. Viktigaste beslutspunkten transportplan behandlades och alliansen och S var överens om sitt gemensamma förslag till ”modifierad plan”, med lite mindre måste ha en framtida ny bro över Nissan skulle man kunna säga. Vad vi hittills i Vänsterpartiet sagt är att en ny...

Välkommen till Vänsterpartiet Halmstad!

Datum och tid: onsdag 29/ 2 kl. 18.30 Plats: Vänsterpartiet Halmstads lokal på Snöstorpsvägen 10E. Du är som ny medlem, sympatisör eller ännu inte aktiv medlem, välkommen till ett introduktionsmöte med oss i Vänsterpartiet Halmstad! På mötet berättar vi om vår politik och verksamhet och diskuterar de frågor som ni deltagare vill ta...

Tania Bengtsson omvald ordförande för Vänsterpartiet Halmstad

Vid Vänsterpartiet Halmstads årsmöte 3/2 omvaldes Tania Bengtsson till ordförande för den lokala partiföreningen. –    Det är med glädje som jag fortsätter vara ordförande för Vänsterpartiet Halmstad. Vi är en växande partiförening och det är glädjande att människor i Halmstad tycker att det är viktigt att organisera sig för en annan...

Kommunstyrelsen 2012-01-31

Vid detta heldagssammanträde – som bara varade till 14 – gavs först information om hamnfrågan. Frågan om att göra ett gemensamt bolag för Halmstads och Varbergs hamnar diskuterades. Som det verkar blir det en uppdelning där Halmstad utvecklar hanteringen av järn och skrot och Varberg tar över mer av trähanteringen....