Alla inlägg: ons feb 2012

Kommunstyrelsen 2012-01-31

Vid detta heldagssammanträde – som bara varade till 14 – gavs först information om hamnfrågan. Frågan om att göra ett gemensamt bolag för Halmstads och Varbergs hamnar diskuterades. Som det verkar blir det en uppdelning där Halmstad utvecklar hanteringen av järn och skrot och Varberg tar över mer av trähanteringen....