Kommunstyrelsen 2012-01-31

Vid detta heldagssammanträde – som bara varade till 14 – gavs först information om hamnfrågan. Frågan om att göra ett gemensamt bolag för Halmstads och Varbergs hamnar diskuterades. Som det verkar blir det en uppdelning där Halmstad utvecklar hanteringen av järn och skrot och Varberg tar över mer av trähanteringen. Jag blir lite fundersam speciellt med tanke på att livsmiljön i Halmstad verkar vara det som är mest attraktivt för vår kommun. Frågan blir väl hur vi utvecklar hamnen och hur logistikfrågorna löses.
Temat för KS denna gång var näringslivsfrågor och analyser av olika slag redovisades. Det finns idéer om ett mer kunskapsbaserat näringsliv som är goda, men det saknas en analys av hur t ex bostadsfrågan och frågan om god välfärd påverkar intresset för att satsa i Halmstad. Om det inte går att hitta bra bostäder till hyggliga kostnader för företagare och arbetskraft så blir Halmstad inte särskilt attraktivt.
Beslut fattades att gå vidare med frågan om e-förvaltning, att kunna få kommunal service digitalt och att gå vidare med den centrumutveckling som föreslås i rapporten ”stadens hjärta”. Där handlar det om olika lyft i staden, på Brogatan, Storgatan, St Torg, kvarteret Broktorp, om teatern som konferensanläggning och Resecentrum bland annat.
Diverse förvärv av fastigheter beslutades också i politisk enighet.
En gemensam motion V S MP om Fylgiaparken antogs också av en enig kommunstyrelse, vilket var glädjande. En motion av MP om tillgänglighet i Brogårdsreservaten (utmed Fyllån) antogs också. Däremot avslogs sverigedemokraternas motion om folkomröstning om flyktingmottagande.
Den överföring av medel från kultur och fritid till Barn och ungdomsnämnden (teaterverksamhet för barn) som tidigare varit uppe antogs av alliansen.V och S yrkade avslag på detta. Vi tycker det skall finnas teaterverksamhet för barn inom kultur och fritid, inte bara i kulturskolans regi.
Mariann Norell

Kopiera länk