Tania Bengtsson omvald ordförande för Vänsterpartiet Halmstad

Vid Vänsterpartiet Halmstads årsmöte 3/2 omvaldes Tania Bengtsson till ordförande för den lokala partiföreningen.
–    Det är med glädje som jag fortsätter vara ordförande för Vänsterpartiet Halmstad. Vi är en växande partiförening och det är glädjande att människor i Halmstad tycker att det är viktigt att organisera sig för en annan politisk utveckling än den rådande. Det utåtriktade arbetet är av stor vikt för oss i Vänsterpartiet och vi kommer framöver att i ännu större utsträckning synas i den politiska debatten och i människors vardag.
–    Under året kommer vi i Vänsterpartiet Halmstad att fortsätta vår kamp för satsningar i den gemensamma välfärden istället för privatiseringar och nedskärningar. Vi kommer också att i ännu större omfattning lyfta feministiska frågor som kvinnors situation på arbetsmarknaden.
Till övriga styrelsemedlemmar i Vänsterpartiet Halmstad valdes också:
Patricio Fuentes
Malin Söderblom
Mariann Norell
Martin Marklund
Jim Olsen
Ulrika Östberg

För mer information: Tania Bengtsson, 0709 166 397

Kopiera länk