Kommunstyrelsen 2012-02-07

Vid detta sammanträde låg jag nedbäddad i influensa. Viktigaste beslutspunkten transportplan behandlades och alliansen och S var överens om sitt gemensamma förslag till ”modifierad plan”, med lite mindre måste ha en framtida ny bro över Nissan skulle man kunna säga. Vad vi hittills i Vänsterpartiet sagt är att en ny broförbindelse för bilar säger vi nej till. Men kanske kan vi föreslå en el fler GC-broar ev med bussfil. Vi återkommer med våra förslag när ärendet skall behandling i fullmäktige.
Mariann Norell

Kopiera länk