Tvåhundra miljoner i överskott bör investeras väl!

I Halmstads kommuns bokslut för 2011 redovisas  ett  överskott  på dryga 200 miljoner. Alliansens övergripande mål om en solid ekonomi uppfylls med råge i de ekonomiska resultaten .  Summan överskott som kunnat användas motsvarar en kommunalskatt på drygt en krona per intjänad 100-lapp. Varför skall så mycket sparas i våra kommunala  verksamheter?  Ska detta överskott – liksom tidigare år – läggas i kommunens skattkista när det finns så mycket som behöver göras bättre i våra kommunala verksamheter?  Nedskärningarna inom skolans förstärkningsresurs står kvar även efter nytt beslut och kommer att drabba de barn och unga som har det svårast.  Vi vet att fritids har alldeles för lite personal. Vi läser om socialstyrelsens  kritik av socialnämndens verksamhet för att de inte uppfyller kraven. Med mera!

Vi vet också att alliansen har beslutat om ytterligare sparbeting i våra olika kommunala verksamheter från och med nästa år. Hur tänker de? Utifrån den förda politiken och vad som sagts i media och i  talarstolen är det tydligt. För alliansen är soliditet viktigare är solidaritet, knapphet är viktigare än välfärd och trygghet. Några jämlikhetsmål inte finns på dagordningen.

Det finns möjlighet att använda överskott i bokslutet. Det går att fondera pengar för viktiga satsningar som på sikt kan minska kostnaderna i våra olika kommunala verksamheter. På måndag har verksamhetsberedningen genomgång av bokslutet. Då kan alliansen och miljöpartiet visa att man vill använda  åtminstone en del av dessa pengar så att de t ex kan satsas på barn och unga i våra kommunala verksamheter. Så gör man i andra kommuner när det finns överskott och en politisk vilja.

Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk