Kommunfullmäktige 2012-02-21


Vid allmänhetens frågestund hade en barnskötare ställt en fråga till BUN:s ordförande ang hur man hanterat barnskötarna vid övergången till fler förskollärare. Det blev ett byråkratiskt svar om hur man hanterat kränkning och mobbing på arbetsplatsen. Undertecknad protesterade men fick tillrättavisning av fullmäktiges ordförande. Då förklarade jag och ställde fråga vid ledamöternas frågestund istället. Den aktuella barnskötaren har jobbat som trotjänare i 30 år och blir omplacerad i en pool där hon inte vet vilken arbetsplats hon har från dag till dag. Är detta en rimlig hantering av trotjänare av Halmstads kommun som arbetsgivare?. Inte heller denna fråga kunde Inger Larsson svara på. Hur omänskligt får man bete sig?


Vid allmänhetens frågestund hade en barnskötare ställt en fråga till BUN:s ordförande ang hur man hanterat barnskötarna vid övergången till fler förskollärare. Det blev ett byråkratiskt svar om hur man hanterat kränkning och mobbing på arbetsplatsen. Undertecknad protesterade men fick tillrättavisning av fullmäktiges ordförande. Då förklarade jag och ställde fråga vid ledamöternas frågestund istället. Den aktuella barnskötaren har jobbat som trotjänare i 30 år och blir omplacerad i en pool där hon inte vet vilken arbetsplats hon har från dag till dag. Är detta en rimlig hantering av trotjänare av Halmstads kommun som arbetsgivare?. Inte heller denna fråga kunde Inger Larsson svara på. Hur omänskligt får man bete sig?

Efter beslut om diverse markbyten och markköp beslutades att positivt bemöta två gröna motioner – som för övrigt skrevs i valrörelsen av S V o MP. Den ena handlade om Brogårds naturreservat som ska göras tillgängligt igen och den andra om Fylgiaparken som skall knyta samman Andersberg och Fyllinge. Den sista motionen är ett av många förslag för att förbättra miljön på Öster i Halmstad. Det var bra att denna motion fick bifall i fullmäktige.
Sverigedemokraternas motion om folkomröstning fick avslag. Helt klart är att invandring/flyktingmottagande i Halmstad inte är något problem, vi tar emot så få och skulle mycket väl kunna ta emot fler.
I ärende om överföring av medel för drama- och teaterverksamhet yrkade V och S avslag. Men ärendet gick igenom enligt alliansens förslag. Vi menar att det är viktigt att ha drama och teaterverksamhet också inom kulturnämndens område, riktat till alla barn och vuxna.
Mariann Norell

Kopiera länk