Kommunstyrelsen 2012-02-21

Sammanträdet inleddes med en föredragning av socialchefen som avsåg framställan om tilläggsanslag 2012. Detta beviljades av en enig kommunstyrelse med sju miljoner. Förhoppningsvis blev deras problem med volymökning och år av besparingar tydlig för kommunstyrelsens ledamöter så att behoven kan tillgodoses i framtida budgetbeslut. Man kan inte spara sig till ett förebyggande arbete och en god hantering av anmälningar inom socialförvaltningen.
Vänsterpartiets motion om öppna nämndssammanträden var uppe till beslut. Det blev tyvärr avslag. Ett slags formalia säger att KF ej kan besluta för nämnderna. Men de borde ha kunnat föreslå en rekommendation för nämnderna. Om vi villa ha mer demokrati och öppenhet är nämndernas beslut och debatter intressanta för allmänheten.
Två motioner om replikrätt vid allmänhetens frågestund fick bifall, rätten till en replik beslutades.
Vårt förslag från V och S om resultatbalansering av 120 miljoner till fonder för sociala investeringar, infrastruktur och miljösatsningar fick tyvärr avslag. Stadskontorets analys präglades av kluvenhet, å ena sidan kunde det gå och å andra var det olagligt. Som sagt, hade den politiska viljan funnits att låta dessa pengar verka i projektform fem år så skulle vi kunnat spara pengar långsiktigt. Det gick utmärkt att fondera pengar för extraordinärt fastighetsunderhåll för några år sedan.
Mariann Norell

Kopiera länk