Uncategorized

Kommunstyrelsen 2012-03-06


Kommunstyrelsen ägnade förmiddagen åt information om utbildningsfrågor. Framgick bland annat att Högskolan framöver kommer att ha färre elever och mer forskning. Frågan om samarbete Högskolan – Näringsliv, i bland annat frågan om utveckling av miljöteknik (ett område vi gärna ser) förblev dock diffus. Det som kallas Science Park och som hittills bidragit till start av företag har än så länge ganska lite med forskning, vetenskap och miljöteknik att göra tyvärr. Enligt föredragande från gymnasieskolorna har vi ganska bra resultat vad gäller betyg som ger behörighet till högskolestudier. Jag befarar dock att bilden var alltför ”ljus” av vår ställning jämfört med tidigare och med andra kommuner. Besparingar på grundskola och gymnasiefriskolor har kostat oss en hel del.
Detaljplanen för Giganten (vid de s k lamellhusen på Järnvägsgatan) var uppe till beslut. Frågan bordlades p g a oklarheter vad gäller förslaget från samhällsbyggnadsutskottet att avbryta detaljplanearbetet. Om det går att avbryta respektive om det ska beslutas av kommunstyrelse eller fullmäktige gick inte att klarlägga. Ordföranden och vice ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet skall reda ut frågorna till nästa kommunstyrelse. Vi har beslutat i vänsterpartiet att säga nej till bygget av detta höghus. Förtätning sker redan på Öster och vi vill att annan typ av bebyggelse skall ske där, som bostadsrätter och villor för att få en mer blandad boendemiljö.
Kommunstyrelsen beslutade vidare om en förstudie vad gäller hur Stenbrottet i Grötvik skall utvecklas. Det finns flera alternativ med promenadstråk, båthamn och möjlighet att öppna upp mot havet på fler ställen.
Beslut togs av alliansmajoriteten att utreda ett Truckstop vid Norra Infarten. Vi och S sa nej till detta eftersom där finns en viktig vattentäkt och truck-stopet innebär att man också ska skapa möjligheter för uppställning av fordon med farligt gods.
Mariann Norell


Kommunstyrelsen ägnade förmiddagen åt information om utbildningsfrågor. Framgick bland annat att Högskolan framöver kommer att ha färre elever och mer forskning. Frågan om samarbete Högskolan – Näringsliv, i bland annat frågan om utveckling av miljöteknik (ett område vi gärna ser) förblev dock diffus. Det som kallas Science Park och som hittills bidragit till start av företag har än så länge ganska lite med forskning, vetenskap och miljöteknik att göra tyvärr. Enligt föredragande från gymnasieskolorna har vi ganska bra resultat vad gäller betyg som ger behörighet till högskolestudier. Jag befarar dock att bilden var alltför ”ljus” av vår ställning jämfört med tidigare och med andra kommuner. Besparingar på grundskola och gymnasiefriskolor har kostat oss en hel del.
Detaljplanen för Giganten (vid de s k lamellhusen på Järnvägsgatan) var uppe till beslut. Frågan bordlades p g a oklarheter vad gäller förslaget från samhällsbyggnadsutskottet att avbryta detaljplanearbetet. Om det går att avbryta respektive om det ska beslutas av kommunstyrelse eller fullmäktige gick inte att klarlägga. Ordföranden och vice ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet skall reda ut frågorna till nästa kommunstyrelse. Vi har beslutat i vänsterpartiet att säga nej till bygget av detta höghus. Förtätning sker redan på Öster och vi vill att annan typ av bebyggelse skall ske där, som bostadsrätter och villor för att få en mer blandad boendemiljö.
Kommunstyrelsen beslutade vidare om en förstudie vad gäller hur Stenbrottet i Grötvik skall utvecklas. Det finns flera alternativ med promenadstråk, båthamn och möjlighet att öppna upp mot havet på fler ställen.
Beslut togs av alliansmajoriteten att utreda ett Truckstop vid Norra Infarten. Vi och S sa nej till detta eftersom där finns en viktig vattentäkt och truck-stopet innebär att man också ska skapa möjligheter för uppställning av fordon med farligt gods.
Mariann Norell

Kopiera länk