Uncategorized

Kommunstyrelsen 2012-03-27

Ärende om upplåning för Halmstads Rådhus AB var uppe till beslut. Har tydligen att göra med den skatteplanering som skrivits om i HP. Svårbegripligt men det skattebeslut som redovisats innebär att Halmstad Rådhus AB behöver låna av bankerna för att finansiera investeringar i bolagen.
En markanvisning på Sofieberg till HFAB innebär att man kommer att bygga hyresrätter på Sofieberg, ett bra beslut.
Frågan om Resecentrum var uppe till beslut. S och V aviserade att förslaget som antogs om bussar under viadukten och centrat placerat nära regionbussterminalen kan komma att ändras om det blir möjligt att komma åt fastigheten där nuvarande postterminalen ligger. Än så länge är det många beslut som behöver fattas framförallt av Trafikverket som behöver vara med och finansiera en del.
Detaljplan för Volontären 1 och 4 (vid Vallås äldreboende) gick igenom innebärande att bostäder kommer att byggas där. V och S sade nej utifrån trafiksituationen som kan bli kaotisk.
Ärendet om Giganten 5 d v s höghuset vid Nyhem gick ej igenom, V och S sa nej. Men ärendet skall till fullmäktige och där kan bli annan majoritet.
I ett yttrande ang West Swedens verksamhet blev beslutet att om V Götaland inte deltar så kommer också Halmstad att dra sig ur.
Beslut togs i enighet om en utredning vad gäller Najadens framtid – alltså oviss än så länge.
Nu vill alliansen också konkurensutsätta delar av stadskontorets verksamhet, nämligen löneadministrationen. V och S sa nej men beslutet om en förstudie gick igenom med alliansens majoritet.
Mariann Norell

Kopiera länk