Alla inlägg: apr 2012

Fira 1:a maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster!

Kom till Picassoparken kl 13 på tisdag och ta del av uppträdanden och appelltal. Efteråt blir det korvgrillning och umgänge i parken. Årets huvudtalare Veronica Kallander (partistyrelsen) har sina rötter i Halmstad, vilket vi är stolta över. Vi är också väldigt glada över att kunna presentera Klara Andersson som årets huvudkulturakt. Förutom...
image

Möte om översiktsplanen, Kvibille 2012-04-10

På ett välbesökt möte på Kvibille Gästis deltog jag som vänsterpartiets representant. Det kändes bra. Föga förvånande var invånarna i Kvibille, Holm och Getinge för ett hållbart resande och ville ha fler bussturer med lägre taxor. Alla grupper ville ha ett blandat boende med bl a hyreslägenheter i sin kommundel...

Kommunstyrelsen 2012-04-10

Kommunens årsredovisning var första punkt på dagordningen. Ett flertal revisorer var där. De hade synpunkter på internkontrollen av främst bensinkort som personal hanterar dåligt. Samt på hur resurser fördelas till barn med särskilda behov mellan kommunala skolor och friskolor. Det gick inte att få grepp om hur. Men man kan...