Möte om översiktsplanen, Kvibille 2012-04-10

På ett välbesökt möte på Kvibille Gästis deltog jag som vänsterpartiets representant. Det kändes bra. Föga förvånande var invånarna i Kvibille, Holm och Getinge för ett hållbart resande och ville ha fler bussturer med lägre taxor. Alla grupper ville ha ett blandat boende med bl a hyreslägenheter i sin kommundel samt kommunal och kommersiell service som ju underlättar boendet för oss alla. En idrottshall i Kvibille och en järnvägsstation i Getinge stod också högt på önskelistan.
Mariann Norell

Kopiera länk