Kommunstyrelsen 2012-05-02


Kommunstyrelsen beslutade om detaljplan för Karlstorps camping vilket innebär utökade campingmöjligheter och tydligare avgränsning mot bostäderna i Karlstorp. Samtliga partier sa ja till planen förutom KD som yrkade avslag. Ärendet skall avgöras av fullmäktige.
Ny beräkningsmodell för reglering av tomträtter antogs. Beräknad ränta 3-4% syntes rimlig för mig som vänsterpartist.
Ett ärende om justering av avgiftsreglementet för hemvårdsnämnden sändes på återremiss efter diskussion. Vi vill inte ändra de paragrafer som handlar om möjlighet till generell service för personer 75+ (§12) och möjligheter för anhöriga att anställas (§ 9). S framförallt engagerade i det som gäller anhörigstödet och som indirekt är kopplat till anhörigbidraget inom hemvården. Frågan återkommer till kommunstyrelsen.
Beslut togs om utökade användningsmöjligheter för energiomställningsbidrag. Det innebär att det fr o m nu också kan beviljas till lokalhållande föreningar, ett bra beslut.
Efter diverse rapporter beslutades om olika uppdrag för den s k ”näringslivsutredningen”. Dels skall den innefatta möjliga sociala företag, dels utreda kontakter mellan ungdomar och näringsliv i Halmstad. Vi får se vad den kommer fram till sedan.
Flera olika Leaderprojekt avslogs i politisk enighet. Handlar om mycket pengar och osäker nytta för kommunen. Många söker medfinansiärer till olika projekt och någon budget för detta finns inte.
Slutligen antogs ett yttrande om Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Positivt där var bland annat att möjligheterna att förändra zonindelningen i Halmstad uppmärksammades i yttrandet.
Mariann Norell


Kommunstyrelsen beslutade om detaljplan för Karlstorps camping vilket innebär utökade campingmöjligheter och tydligare avgränsning mot bostäderna i Karlstorp. Samtliga partier sa ja till planen förutom KD som yrkade avslag. Ärendet skall avgöras av fullmäktige.
Ny beräkningsmodell för reglering av tomträtter antogs. Beräknad ränta 3-4% syntes rimlig för mig som vänsterpartist.
Ett ärende om justering av avgiftsreglementet för hemvårdsnämnden sändes på återremiss efter diskussion. Vi vill inte ändra de paragrafer som handlar om möjlighet till generell service för personer 75+ (§12) och möjligheter för anhöriga att anställas (§ 9). S framförallt engagerade i det som gäller anhörigstödet och som indirekt är kopplat till anhörigbidraget inom hemvården. Frågan återkommer till kommunstyrelsen.
Beslut togs om utökade användningsmöjligheter för energiomställningsbidrag. Det innebär att det fr o m nu också kan beviljas till lokalhållande föreningar, ett bra beslut.
Efter diverse rapporter beslutades om olika uppdrag för den s k ”näringslivsutredningen”. Dels skall den innefatta möjliga sociala företag, dels utreda kontakter mellan ungdomar och näringsliv i Halmstad. Vi får se vad den kommer fram till sedan.
Flera olika Leaderprojekt avslogs i politisk enighet. Handlar om mycket pengar och osäker nytta för kommunen. Många söker medfinansiärer till olika projekt och någon budget för detta finns inte.
Slutligen antogs ett yttrande om Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Positivt där var bland annat att möjligheterna att förändra zonindelningen i Halmstad uppmärksammades i yttrandet.
Mariann Norell

Kopiera länk