Kommunfullmäktige 2012-05-22


Fullmäktige startade med ett grupparbete om översiktsplanen. Ganska meningslöst tyckte jag förutom att det blev tydligt, att Halmstadborna tycker att taxorna i kollektivtrafiken ska sänkas vilket redovisades av tjänstemännen efter de möten man haft på olika platser i kommunen. Bra också med tanke på vårt förslag om 1000-kortet!


Fullmäktige startade med ett grupparbete om översiktsplanen. Ganska meningslöst tyckte jag förutom att det blev tydligt, att Halmstadborna tycker att taxorna i kollektivtrafiken ska sänkas vilket redovisades av tjänstemännen efter de möten man haft på olika platser i kommunen. Bra också med tanke på vårt förslag om 1000-kortet!

Vår interpellation om arbetssituationen inom hemvården:
Maria Johanssons interpellation om arbetsförhållanden vad gäller schema och arbetstider i hemvården gav en bra debatt i fullmäktige. Det blev mycket tydligt att alliansen/femklövern inte vill förändra eller ens är intresserade att diskutera förhållandena.
Detaljplan för Karlstorps camping:
Detaljplanen antogs av ett enigt fullmäktige. Det är bra att campingmöjligheterna utökas i Halmstad och att gränserna gentemot bostäderna markeras enligt förslaget.
SPI:s motion om fler arbetstillfällen för ungdomar avslogs av fullmäktige. Intressant förslag men ej finansierat. Jag föreslog att de skulle rösta på vårt budgetförslag i juni, där finns en bättre satsning!
Beslut togs om en utökning av energiinstallationsbidraget. Detta innebär att även föreningar som håller lokaler för allmänheten kan få pengar vilket är bra. T ex kan Folkets Hus i Oskarström nu få bidrag.
Mariann Norell

Kopiera länk