Kommunstyrelsen 2012-05-29


Sammanträdet började med föredragningar/information om ”strategisk marknadsföring” och arbete med nätverk för utveckling av kultur och värderingar. Kändes mindre intressant, dessa ständiga projekt för någon form av marknadsföring av kommunen verkar meningslösa. Sedan diskuterades kommunstyrelsens studieresa i Göteborg. Flera även femklövern intresserade av Göteborgarnas engagemang i utvecklingsfrågor, känns som om man gör något där.
Sedan antogs femklöverns PLANERINGSDIREKTIV M BUDGET 2013-2015. Vårt gemensamma oppositionsförslag avslogs och vi reserverade oss mot beslutet.
Sedan följde ägardirektiv för bolagen det blir alliansens som ligger som grund för budgetbeslutet.
HALLANDS HAMNAR var uppe till beslut. Det har funnits ett förslag tidigare om att slå ihop hamnarna i Varberg och Halmstad men nu blev det ett kompromissförslag där ett nytt bolag skapas för samarbete och samordning där bägge hamnarna äger hälften var. Beslutet togs i enighet.
Bun:s yrkande om mera pengar till HOLMS SKOLA avslogs av kommunstyrelsen. Det handlar om en summa som Bun kan disponera om i egen budget. Frågan om var eleverna skall gå ingick ej i beslutet. Fortfarande kan Bun besluta om hur man vill ha det. Jag misstänker dock att alliansen och miljöpartiet vill att fullmäktige ska säga nej så de slipper stå för var eleverna skall gå själva.
Frågan om öppettider för förskola/skolbarnsomsorg redovisades och redovisningen godkändes av kommunstyrelsen. Hur man sedan gör med öppettiderna är också en fråga för Bun. Framgick att av 650 tillfrågade som ej har förskoleplats hade bara 282 svarat och av dem var 43 ej nöjda med öppettiderna. Vi får se hur femklövern beslutar i Bun.
Visionsstyrningsmodellen var uppe för diskussion. Ett förslag till ytterligare ett dokument – en strategisk plan – avslogs som väl var.
Detaljplanen för Fyllinge deponin antogs av en enig kommunstyrelse.
Beslut togs om detaljplan för en Nettobutik på Fyllinge. S och V sa nej för vi ville att butiken ska ligga i Fyllinge centra.
Mariann Norell


Sammanträdet började med föredragningar/information om ”strategisk marknadsföring” och arbete med nätverk för utveckling av kultur och värderingar. Kändes mindre intressant, dessa ständiga projekt för någon form av marknadsföring av kommunen verkar meningslösa. Sedan diskuterades kommunstyrelsens studieresa i Göteborg. Flera även femklövern intresserade av Göteborgarnas engagemang i utvecklingsfrågor, känns som om man gör något där.
Sedan antogs femklöverns PLANERINGSDIREKTIV M BUDGET 2013-2015. Vårt gemensamma oppositionsförslag avslogs och vi reserverade oss mot beslutet.
Sedan följde ägardirektiv för bolagen det blir alliansens som ligger som grund för budgetbeslutet.
HALLANDS HAMNAR var uppe till beslut. Det har funnits ett förslag tidigare om att slå ihop hamnarna i Varberg och Halmstad men nu blev det ett kompromissförslag där ett nytt bolag skapas för samarbete och samordning där bägge hamnarna äger hälften var. Beslutet togs i enighet.
Bun:s yrkande om mera pengar till HOLMS SKOLA avslogs av kommunstyrelsen. Det handlar om en summa som Bun kan disponera om i egen budget. Frågan om var eleverna skall gå ingick ej i beslutet. Fortfarande kan Bun besluta om hur man vill ha det. Jag misstänker dock att alliansen och miljöpartiet vill att fullmäktige ska säga nej så de slipper stå för var eleverna skall gå själva.
Frågan om öppettider för förskola/skolbarnsomsorg redovisades och redovisningen godkändes av kommunstyrelsen. Hur man sedan gör med öppettiderna är också en fråga för Bun. Framgick att av 650 tillfrågade som ej har förskoleplats hade bara 282 svarat och av dem var 43 ej nöjda med öppettiderna. Vi får se hur femklövern beslutar i Bun.
Visionsstyrningsmodellen var uppe för diskussion. Ett förslag till ytterligare ett dokument – en strategisk plan – avslogs som väl var.
Detaljplanen för Fyllinge deponin antogs av en enig kommunstyrelse.
Beslut togs om detaljplan för en Nettobutik på Fyllinge. S och V sa nej för vi ville att butiken ska ligga i Fyllinge centra.
Mariann Norell

Kopiera länk