Kommunstyrelsen 2012-06-12


Sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet! Inleddes med diverse information. Om en ny Renhållningsordning – vi kommer förmodligen att satsa mer på sopsortering – som förhoppningsvis kommer att innebära att matavfall i ökande utsträckning kommer att användas till biogas till exempel, det är bra!
Information gavs om arbetet med översiktsplaner. Tjänstmännen konstaterade bland annat att vi inte nått gruppen utlandsfödda en brist i materialet. En fördel med slutsatser hittills är att det är tydligt att kommuninvånarna tycker att taxorna i kollektivtrafiken är för dyra. Bra med tanke på att de styrande inte vill sänka taxorna vilket vi är tydliga med i oppositionens budgetar sedan länge.
Vi fick också information om detaljplanerna för Tylösand, närmare bestämt om var man t ex kan lokalisera Salt. En konsult utreder och redovisar naturligtvis flera alternativ. Känns som om bara man har pengar och tilltalar de som har pengar så kan man få vara där man vill. Får se hur samhällsbyggnadsutskottet till slut hanterar frågan.
En justering gjordes av bostadsförsörjningsprogrammet innebärande att en del bostäder tillkom och några ströks. Det verkar som om det blir lite fler än vad som tidigare sagts vilket är bra. Mindre bra att samhällsbyggnadskontoret i handlingarna påstår att det inte finns behov av fler nya projekt.
En markanvisning för kvarteret Gasen (vid Nyhemstorg där en mack låg tidigare) beslutades, vilket medför att där kommer bostadshus att uppföras.
Detaljplan antogs för Slottsmöllands industrimiljö i politisk enighet. Medför ett steg närmare för bostäder på gamla Tegelbruksområdet.
Beslut togs om ändring av hämtningsställe för sopor på Penngränd, som det skrivits spaltkilometer om i Hallandsposten. Verkar som en majoritet av de boende där inte kan tänka sig att ta sina sopor de 50 meter som krävs till ett gemensamt upphämtningsställe. Genom detta beslut – politiskt enigt också det – får de finna sig i detta. Det gör ju för övrigt väldigt många andra Halmstadbor så varför inte de boende på Penngränd kan man undra?
Beslut antogs om användning av pengar till ett antal olika projekt från tillgänglighetsmiljonen, politiskt enighet om detta.
Slutligen har SD motionerat – väldigt opportunistiskt – om gratis parkering i Halmstads centrum, de vill ha insynsplatser i kommunstyrelse, nämnder och bolag, de vill ha traditionella skolavslutningar i kyrkan och de vill ha särskilda arbetsplatsträffar för elever i gymnasiet och högstadiet. Samtliga motioner från SD skickades ut på remiss.
Glad sommar önskar
Mariann Norell
Eder utsände i kommunstyrelsen


Sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet! Inleddes med diverse information. Om en ny Renhållningsordning – vi kommer förmodligen att satsa mer på sopsortering – som förhoppningsvis kommer att innebära att matavfall i ökande utsträckning kommer att användas till biogas till exempel, det är bra!
Information gavs om arbetet med översiktsplaner. Tjänstmännen konstaterade bland annat att vi inte nått gruppen utlandsfödda en brist i materialet. En fördel med slutsatser hittills är att det är tydligt att kommuninvånarna tycker att taxorna i kollektivtrafiken är för dyra. Bra med tanke på att de styrande inte vill sänka taxorna vilket vi är tydliga med i oppositionens budgetar sedan länge.
Vi fick också information om detaljplanerna för Tylösand, närmare bestämt om var man t ex kan lokalisera Salt. En konsult utreder och redovisar naturligtvis flera alternativ. Känns som om bara man har pengar och tilltalar de som har pengar så kan man få vara där man vill. Får se hur samhällsbyggnadsutskottet till slut hanterar frågan.
En justering gjordes av bostadsförsörjningsprogrammet innebärande att en del bostäder tillkom och några ströks. Det verkar som om det blir lite fler än vad som tidigare sagts vilket är bra. Mindre bra att samhällsbyggnadskontoret i handlingarna påstår att det inte finns behov av fler nya projekt.
En markanvisning för kvarteret Gasen (vid Nyhemstorg där en mack låg tidigare) beslutades, vilket medför att där kommer bostadshus att uppföras.
Detaljplan antogs för Slottsmöllands industrimiljö i politisk enighet. Medför ett steg närmare för bostäder på gamla Tegelbruksområdet.
Beslut togs om ändring av hämtningsställe för sopor på Penngränd, som det skrivits spaltkilometer om i Hallandsposten. Verkar som en majoritet av de boende där inte kan tänka sig att ta sina sopor de 50 meter som krävs till ett gemensamt upphämtningsställe. Genom detta beslut – politiskt enigt också det – får de finna sig i detta. Det gör ju för övrigt väldigt många andra Halmstadbor så varför inte de boende på Penngränd kan man undra?
Beslut antogs om användning av pengar till ett antal olika projekt från tillgänglighetsmiljonen, politiskt enighet om detta.
Slutligen har SD motionerat – väldigt opportunistiskt – om gratis parkering i Halmstads centrum, de vill ha insynsplatser i kommunstyrelse, nämnder och bolag, de vill ha traditionella skolavslutningar i kyrkan och de vill ha särskilda arbetsplatsträffar för elever i gymnasiet och högstadiet. Samtliga motioner från SD skickades ut på remiss.
Glad sommar önskar
Mariann Norell
Eder utsände i kommunstyrelsen

Kopiera länk