Kommunfullmäktige 2012-06-19

Vid detta sista sammanträde före sommaruppehållet var det i första hand dags för budget för 2013-2015. Budgetdebatten varade hela dagen, se mitt budgettal på annan plats på hemsidan. Vänsterpartiets Maria Johansson var också uppe i debatten och lockade upp flera ledamöter som svarade på frågor om alliansens budgetalternativ. För min del blev det en del debatt om skattehöjningen (25 öre per hundralapp jämförts med alliansen och miljöpartiet) om gymnasieskolans nedskärningar eller priset på privatiseringarna här som nu måste betalas. Jag tog också upp bristen på satsningar på öppenvård och förebyggande insatser i alliansens alternativ. När ordföranden i HFAB, Kjell Helgesson var uppe och pratade om att hela Halmstad skall leva passade jag på att protestera mot de hyreshöjningar centralt som de beslutat i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det blir orimligt att bara de som har gott om pengar skall kunna få bo centralt i Halmstad!
Ett av de stora bekymren med budget är att vi numera årligen får stora överskott. Man budgeterar alltför försiktigt så att vi årligen får över 100 miljoner i överskott. Nu har vi i oppositionen haft förslag på att göra Sociala Investeringsfonder av delar av överskottet i bokslutet men alliansen har valt att säga nej till detta. Det vore bättre att lägga in dem i t ex Barn- och Ungdomsnämnden, Gymnasieskolan och Socialnämndes budgetar så att man kan arbeta mer stödjande och förebygande. Det gnälldes en del över kostnaden för vårt 1000-kort i kollektivtrafiken. Strunt samma om och när det blir så kommer vi ändå att behöva ompröva kostnaden. Det är en bra reform för Halmstadborna med bra omfördelning. Alliansens förslag till budget antogs och vi reserverade oss mot beslutet.
Viktigaste ärenden för övrigt på dagordningen var beslutet om detaljplan för deponin på Kistinge. Det blev lite debatt där vi inte deltog och där alla förutom sverigedemokraterna var för denna placering. Min förhoppning är att mängden deponerat material blir litet. Det kan det bli om Hem tänker om vad gäller förbränningen av importerade sopor och funderar på vad och hur vi ska förbränna avfall i Halmstad i framtiden. Lite tongångar från Hem:s ordförande Roger Orwén lutade åt detta håll. Jag tror inte att han själv gillar nuvarande upplägg.
Nu blir det ledigt ett tag!
Mariann Norell

Kopiera länk