Kommunstyrelsen 2012-09-18


Som första ärende fanns tilläggsanslag för utbyte av panna på Mjellby konstgård från olja till pellets. Resonerade med S och vi kom överens om att pröva detta i samband med nästa planeringsdirektiv med budget. Jag tyckte att det var ett bra byte som om inte ekonomiskt så miljömässigt var mycket bättre. I KS fick alltså ansökan avslag.
Tilläggsanslag för Fritidsgård i Oskarström avslogs också av en enig kommunstyrelse. I detta ärende hade vi tillsammans med S en annan lösning i vårt senaste budgetförslag. Vår satsning på en idrottshall skulle också inrymma möjlighet till fritidsgård.
S motion om interinförande av hemvårdsbidraget fick avslag av alliansen, S och V yrkade bifall till motionen.
Sammanträdet innehöll för övrigt en del mindre ärenden som beslutades i enighet. En information om det pågående översiktsplanearbetet belyste frågor om vindkraft och samordning med vindkraftsplanen. Den borde revideras och göras om var min uppfattning.
Mest diskussion blev det under ärendet om Halmstads kommuns yttrande över en statlig utredning ”Vital Kommunal Demokrati”. Här föreslås bland annat försök med majoritetsstyre i kommunerna. Detta betyder att oppositionen ej deltar i kommunstyrelsen bl a. Detta är vi vänsterpartister helt emot. En vital kommunal demokrati kräver att oppositionen finns med, får information och kan delta i den politiska debatten på samma villkor som majoriteten. Och ja – det gäller även om vi själva är med i en majoritet. Efter diverse samtal med S och under sammanträdet med alliansen fick jag till en ändring av skrivningarna som innebär att Halmstads kommun inte yttrar sig för sådana försök. Förstod nog efteråt att MP velat ha en annan skrivning också. Möjligen var det detta faktum som gjorde att alliansen gick med på V och S förslag till skrivning i yttrandet!
Mariann Norell


Som första ärende fanns tilläggsanslag för utbyte av panna på Mjellby konstgård från olja till pellets. Resonerade med S och vi kom överens om att pröva detta i samband med nästa planeringsdirektiv med budget. Jag tyckte att det var ett bra byte som om inte ekonomiskt så miljömässigt var mycket bättre. I KS fick alltså ansökan avslag.
Tilläggsanslag för Fritidsgård i Oskarström avslogs också av en enig kommunstyrelse. I detta ärende hade vi tillsammans med S en annan lösning i vårt senaste budgetförslag. Vår satsning på en idrottshall skulle också inrymma möjlighet till fritidsgård.
S motion om interinförande av hemvårdsbidraget fick avslag av alliansen, S och V yrkade bifall till motionen.
Sammanträdet innehöll för övrigt en del mindre ärenden som beslutades i enighet. En information om det pågående översiktsplanearbetet belyste frågor om vindkraft och samordning med vindkraftsplanen. Den borde revideras och göras om var min uppfattning.
Mest diskussion blev det under ärendet om Halmstads kommuns yttrande över en statlig utredning ”Vital Kommunal Demokrati”. Här föreslås bland annat försök med majoritetsstyre i kommunerna. Detta betyder att oppositionen ej deltar i kommunstyrelsen bl a. Detta är vi vänsterpartister helt emot. En vital kommunal demokrati kräver att oppositionen finns med, får information och kan delta i den politiska debatten på samma villkor som majoriteten. Och ja – det gäller även om vi själva är med i en majoritet. Efter diverse samtal med S och under sammanträdet med alliansen fick jag till en ändring av skrivningarna som innebär att Halmstads kommun inte yttrar sig för sådana försök. Förstod nog efteråt att MP velat ha en annan skrivning också. Möjligen var det detta faktum som gjorde att alliansen gick med på V och S förslag till skrivning i yttrandet!
Mariann Norell

Kopiera länk