artikel

Kommunstyrelsen 2012-10-23

Kommunstyrelsen började detta sammanträde med information om folkhälsorådets inriktning. Jag var inte tjänstgörande ersättare denna gång.
Kommunstyrelsen antog sedan ett förslag till fråga för invånardeltagande som – om jag förstod det rätt – skall ingå i demokratiutvecklingen där det finns lite pengar avsatta. Ämnet skall bli måltider i kommunens verksamhet och invånardeltagandet skall bli en del av alliansens ”måltidsutredning”. Fånigt tycker jag eftersom det har varit mycket folk involverade i protesterna mot att måltiderna körs hit och dit och varit centralt producerade. Detta har ju lett till att man nu satsat på fler tillagningskök. Man vet ju vad ”folk” tycker. Och man kan ju fråga sig själv hur man ser på maten. Inte är det roligt med plastinbakat och visst vill man få känna doften av matlagning.
Detta blir nog ett inslag i skendemokrati i alliansens Halmstad!

I övrigt var det få intressanta ärenden politiskt, förutom sverigedemokraternas opportunistiska motioner om traditionella skolavslutningar och gratis parkering i Halmstad centrum. De avslogs av kommunstyrelsen i politisk enighet dessbättre!
Mariann Norell

Kopiera länk