Alla inlägg: 2013

Kommunfullmäktige 2013-12-17

Vid årets sista fullmäktige antogs till att börja med detaljplan för Lyngåkra 3:22 en tomt för vård och bostäder av en enig fullmäktigeförsamling. Detaljplanen för Resecentrum etapp 2 antogs också. Vid ärende om detaljplan för Stormarknaden 1-3 yrkade jag avslag med motiveringen att det räcker nu med större handelsområden. Vi behöver...
image

Kommunstyrelsen 2013-12-17

Vid årets sista kommunstyrelse var vi stationerade på ”Dramalogen” som är en av kommunen projektfinansierad verksamhet för unga, ca 15 st som är anställda som dramamedarbetare kanske man kan säga. Mycket trevligt och det piggade säkert upp hela kommunstyrelsen. Dramalogen drivs av Margaretha Ek för och med ungdomar. Vi bjöds...

Rädda Andersbergs vårdcentral!

Rädda Andersbergs vårdcentral! På onsdag 11/12 ska beslut tas i Driftnämnden för Närsjukvård om vårdcentralerna på Andersberg och i Slöinge. Beslutet handlar om dessa ska finnas kvar i sin nuvarande form eller samordnas med andra verksamheter, vilket i praktiken betyder att man inte kommer att få tillgång till samma...

Socialistiskt forum i Halmstad.

Ta gärna en titt på denna sida om Socialistiskt forum i Halmstad på Kulturhuset den 22 februari 2014: https://www.socialistisktforumihalmstad.blogspot.se/  

Nytt på hemsidan.

Under fliken ”Vår politik” och ”Aktuellt” kan ni nu läsa ”Vänsterpartiets yttrande över nya översiktsplanen”. Ni kan också, under ”Pressklipp”, se de nyaste debattartiklarna och insändarna från Vänsterpartiet Halmstad. De ligger sorterade efter publiceringsdatum.

Kommunstyrelsen 2013-11-26

Förmiddagen på detta KS-sammanträde ägnades åt övningar om kommunstyrelsens ”kultur” i enlighet med kommunchefens kulturprojekt. Vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt till detta projekt som å ena sidan skulle kunna handla om ett bättre demokratiskt förhållningssätt i kommunstyrelsen å andra sidan blir ett gnällforum. Det framgick att någon/några...
image

Politikerskola.

Den 5/12 kommer det att hållas en politikerskola på lokalen. Det är en introduktion till kommunpolitiska uppdrag i kommunfullmäktige och nämnder. Politikerskolan riktar sig främst till medlemmar som vill ställa upp på kommunlistan inför nästa val.

Paneldebatt om hat i olika former med politiska företrädare.

Den 27/11 kommer det att vara en paneldebatt om hat i olika former på Stadsbiblioteket. Det kommer bland annat att diskuteras näthat, kvinnohat och främlingsfientlighet. Christofer Bengtsson deltar för Vänsterpartiet. Tid: 27/11 mellan 18.30-20.00 Plats: Stadsbiblioteket, övre plan.

Föreläsning med EU-parlamentariker Mikael Gustafsson

Den 7/11 gästar EU-parlamentariker Mikael Gustavsson Halmstad för att ge en föreläsning med temat ”EU och Krisen”. Föreläsningen börjar klockan 18.00 och kommer att vara på Stadsbibliotekets andra våning. Ta med vänner och bekanta!
image

Kommunstyrelsen 2013-10-29

Vi fick till att börja med en rapport om nuläget för handlingsprogram om hållbar energi. I stort sett en redovisning och jag saknade kommentarer och förslag på vad som kan/bör göras. Detta påpekade jag samt att jag saknar strategier för att bli av med direktverkande el som uppvärmning i (fortfarande)...
image

Öppet medlemsmöte 30/10.

På onsdag den 30/10 är ni hjärtligt välkomna att delta i öppet medlemsmöte på Medborgarcentrum på Andersberg klockan 18.00. Vi samlas för gemensam flygbladsutdelning klockan 16.00.

Alexander Bengtsson gästar stadsbiblioteket den 24/10!

Vänsterpartiet Halmstad, ABF, Handels, Transport i samarrangemang med Halmstad stadsbibliotek inbjuder till föreläsning med Alexander Bengtsson föreläsare och vice VD på den antirasistiska stiftelsen EXPO. Alexander har skrivit ”Sverigedemokraterna har fel” och är medförfattare till ”Positiv antirasism”. År 2011 utsågs han till årets folkbildare av Studieförbundet Vuxenskolan. Vi ses på stadsbiblioteket den...
image