Kommunstyrelsen 2013-01-29

Var vid detta sammanträde ej tjänstgörande. Vi fick information om hur översiktsplanerna kommer att redovisas. Vidare fick vi information om ”nytt kulturområde Örjan” där vissa byggnader skall byggas till (museet) och andra delvis renoveras. Känns som att det bidde en tummetott av denna tjusiga satsning från femklövern i Halmstad.
En detaljplan för Lyngåkra 4:133 antogs och innebär fler bostadshus och kontor i Harplinge centra.
Renhållningsordningen antogs för utställning, där har S reserverat sig mot att geografiskt bestämma var återvinningscentralerna ska lokaliseras.
Riktlinjer för tjänstefordon föranledde en diskussion där alliansen ville ha en annan skrivning än den föreslagna om personalens ansvar. S lägger annat förslag till fullmäktige.
Beslut togs om att anställa Christina Blomkvist som chef för Kulturförvaltningen.
Diverse rapporter godkändes bl a en om Trygga Halmstad. Det känns verkligen som om alltmer endast ska rapporteras till kommunstyrelsen och alltmindre beslutas. På slutet av sammanträdet presenterade kommunchefen stadskontorets ”äskanden” till budgetberedningen. Någon diskussion fick inte förekomma – frågor var inte heller välkomna. Hur skall då partierna kunna ta ställning i budgetdiskussionen?
En ny omgång om vision och värdegrund för kommunen ”Halmstad 2030” ska göras. En begränsad revidering enligt förslag från stadskontoret. En ny tummetott? Det verkar angeläget att inte ha några större visioner vad gäller Halmstads kommun.
Mariann Norell

Kopiera länk