Kommunfullmäktige 2013-02-19

P1030241

Första ärendet handlade om fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning. Detta avser vår gemensamma nämnd med Laholm om VA-frågor i ett antal områden i kommunen, ärendet bifölls.
Ökad borgensram för HFAB, till 1,7 miljarder antogs av ett enigt fullmäktige. Det handlar om investeringar i bostäder som är mycket angeläget.
Ett beslut om satsning på ungdomsidrotten antogs också. Ärendet är en följd av beslutet om lånet till HBK som också skulle innefatta pengar till mer än elitidrotten, d v s breddidrotten för unga. En miljon årligen i tre år. Kunde varit en större satsning men bättre än inget tycker vi i vänsterpartiet.
Nya riktlinjer för parkering av bilar antogs också. Dessa riktlinjer stämmer bättre överens med transportplanen som säger att Gång- cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.
Vänsterpartiets motion om handlingsplan för stöd åt personal som utsatts för våld i nära relationer var uppe för beslut. Men remisserna hade missförstått motionens syfte så vi yrkade återremiss för bättre yttranden i berörda nämnder vilket gick igenom.
S motion om studentmedarbetare – om ca 10 tjänster på 1-2 terminer för studerande vid Högskolan som är avlönade och som kan öka samarbetet med Högskolan och erbjuda de unga kombinerad praktik och försörjning fick tyvärr avslag av alliansen och miljöpartiet. De arbetar på ett annat förslag med färre tjänster och avslog motionen.
Mariann Norell

Kopiera länk