Kommunstyrelsen 2013-03-05

Dagens sammanträde bestod mest av information. Om arbetsmarknadens struktur och om näringsliv och arbetsmarknad. Samt en information om läget när det gäller vindkraft, ansökningar och hur det utvecklat sig. Låter som om det stora området mellan Skedala – Sennan inte kommer att bli aktuellt. Det är för stora verk, för många verk och hela området är dels skyddsområde för inflygningar till flygplatsen, dels naturområden av vikt. Min uppfattning – att vi skulle säga nej för att verken var för stora och för många- verkar alltså nu bli hela kommunstyrelsens beslut, ärendet kommer upp till beslut 26/3.
Mariann Norell

Kopiera länk