artikel

Kommunfullmäktige 2013-03-19

P1030241

Efter information om ett Eu-projekt om lärande i naturvetenskapliga ämnen i förskola och skola behandlades ett antal motioner. Tre av dem handlade om olika miljöfrågor, hantering av hushållsavfall, avfallskvarnar och biogas som vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet lämnade in i samband med att vi gemensamt gjorde ett miljöpolitiskt program inför valet 2010. De var ”för gamla” och hade blivit liggande länge i byråkratin. Flera av dem var redan utredda inom Hem. Mest intressant var motionen om produktion av biogas, där frågan varit uppe men man ännu inte har fått till någon vare sig hushållssopsortering eller biogasproduktion. Min kommentar till denna motion var att Halmstad i vanlig ordning är sent ute och avvaktar för länge. Man skulle kunna producera biogas i Hems egen regi och ha fattat beslut om detta redan. Samtliga dessa tre motioner avslogs med hänvisning till pågående eller gjorda utredningar.
En motion om geotermisk energi från S fick bifall. Det handlar om att ge Hem i uppdrag att utreda denna möjlighet.
Vänsterpartiets motion om könsuppdelad statistik ansågs besvarad och enligt folkpartisten var det bra att motionen lagts för att den uppmärksammat brister i statistiken vilket man nu tänker göra något åt.
Fullmäktige fattade sedan beslut om att höja middagspriset på äldreboenden med 10 kr till 52 kr per dag. Helt orimligt tycker vi och S och yrkade avslag. Beslutet står för en allianspolitik där mer och mer ska betalas ur den egna plånboken istället för solidariskt via skattsedeln som vi vill ha det. Att höja taxorna för gruppen pensionärer är helt orimligt. De allra flesta har inte höga inkomster och detta är just en sådan grupp som vi vill värna och skydda genom att hellre finansiera via en solidarisk skattehöjning.
Mariann Norell

Kopiera länk