Kommunstyrelsen 2013-04-09

IMG_9858[1]
Sammanträdet började med information om Vattendirektivet. Jag lärde mig en hel del om vatten, bland annat att de nordiska länderna faktiskt förfogar över en stor del av vattnet inom EU. Vi har ju också därför ett stort ansvar för att vattnet har bra kvalitet och att sötvattnet är drickbart samt att vi verkligen värnar om vattnet utmed våra kuster. Vi klarar inte helt vattendirektivet men det lär finnas pengar i budget för att vi skall kunna jobba med detta i Halmstads kommun.
Årets bästa arbetsplats utsågs; skolområde söder inom BUF:s verksamhet.
Personalredovisningen för 2012 redovisades och visar en alarmerande ökning av sjuktal och av antalet visstids- och timanställda. Hur sköter alliansen personalpolitiken? undrar jag. KS beslut blev i alla fall i denna fråga att utreda vidare hur det ser ut för personalen inom området vård och omsorg så vi får tillbaka frågan. Vi kommer i oppositionen att diskutera satsningar för att få en bättre personalsituation såväl där som i andra personalintensiva verksamheter i kommunen.


Sammanträdet började med information om Vattendirektivet. Jag lärde mig en hel del om vatten, bland annat att de nordiska länderna faktiskt förfogar över en stor del av vattnet inom EU. Vi har ju också därför ett stort ansvar för att vattnet har bra kvalitet och att sötvattnet är drickbart samt att vi verkligen värnar om vattnet utmed våra kuster. Vi klarar inte helt vattendirektivet men det lär finnas pengar i budget för att vi skall kunna jobba med detta i Halmstads kommun.
Årets bästa arbetsplats utsågs; skolområde söder inom BUF:s verksamhet.
Personalredovisningen för 2012 redovisades och visar en alarmerande ökning av sjuktal och av antalet visstids- och timanställda. Hur sköter alliansen personalpolitiken? undrar jag. KS beslut blev i alla fall i denna fråga att utreda vidare hur det ser ut för personalen inom området vård och omsorg så vi får tillbaka frågan. Vi kommer i oppositionen att diskutera satsningar för att få en bättre personalsituation såväl där som i andra personalintensiva verksamheter i kommunen.

Kommunstyrelsens ”tematiska arbete” om näringslivet fortsatte. Ett nytt begrepp ”talangattraktion” lanserades och jag vet i sjutton om jag uppfattade vad som menas. Tror att man i stort sett menar hur får vi kreativa människor i Halmstad. Och till Halmstad. De här temadagarna känns flummiga.

Ännu flummigare blev det på eftermiddagen då kommunstyrelsen skulle ha gruppterapi som förbättrar kulturen i riktning mot delaktighet, engagemang och ansvar (Övergripande mål för kommunens verksamhet). Själv tyckte jag dock som gammal gruppterapeut att det var lite kul men jag kunde konstatera att några för kulturen viktiga personer inte fanns med under detta moment, tråkigt.
Mariann Norell

Kopiera länk