artikel

Kommunstyrelsen 2013-04-29

Information gavs om frågan kring markbyten i Trönninge, där deponin är planerad. Frågan om överklagande från kommunen var uppe till diskussion inför beslut onsdag i KSU. Oklart vad beslutet kommer att bli.
Detaljplan för Halmstad 3:130 beslutades. Handlar om marken mellan N Kyrkogården och Flygstaden där nu Hem planerar ny kontorsbyggnad.
Detaljplan antogs för Getinge-Brogård 1:80 mfl, det är områden intill stationshuset i Getinge där man nu kan bygga såväl bostäder som verksamheter och därmed få en bättre centrumbildning.
Frågan om renhållningsordning antogs av majoriteten,där beslutet blev 5 återvinningscentraler .
Detaljplanen för Resecentrum antogs för samråd. Planen går nu ut för diskussion och synpunkter från allmänheten.
Mariann Norell

Kopiera länk