artikel

Kommunstyrelsen 2013-05-14

Vid detta sammanträde var jag inte tjänstgörande. Först antogs detaljplanen för etablering av HEM:s nya kontor uppe vid Flygstaden. Sedan återkom ett ärende om hur lokalbehoven för de olika verksamheterna skall göras så effektivt som möjligt genom att samhällsbyggnadsutskottet föreslår lokaler för kommunstyrelsen. Jag hade tidigare invändningar mot att detta kan bli för toppstyrt så ärendet blev återremitterat. Nu blir det en skrivning om att detta skall ske i samarbete med nämnderna.
Flera detaljplaner antogs i politisk enighet bland annat plan för Järnvägen 3 där en konsumbutik för livsmedel skall etableras vid Gamletull. Bra tycker jag att vi får möjlighet att handla i fler livsmedelsbutiker än Hemköp centralt i stan.
Vår motion om Handlingsplan vid våld i Nära Relationer avslogs av kommunstyrelsen. Vår motion om att erbjuda tomträtter vid nybyggnation beslutades besvarad. Svaret innebär i princip att man skall göra detta. Jag yrkade på en skrivning om ändring av tidigare beslut vad gäller köp av tomträtter så att man inte kan sälja dem med vinst och tjäna pengar på detta. S antog mitt yrkande men det fick inte bifall i kommunstyrelsen. Ärendet återkommer i fullmäktige.
Mariann Norell

Kopiera länk