Kommunfullmäktige 2013-05-21

P1030241
Detta fullmäktige startade med några frågor vid ledamöternas frågestund från socialdemokraterna och en från vänsterpartiet som handlade om hur våra dagis agerar när ett barn uteblir utan att förälder hört av sig – apropå den tragiska olyckan där ett barn blivit glömt i en bil en hel dag. BUN:s ordförande försökte förklara men blev svaret skyldigt. Viktigt att vi har en policy i Halmstad som är tydlig och klar för personalen om detta. Vår ledamot i BUN kommer att ta upp frågan på måndag vid BUN:s sammanträde.
Efter några interpellationssvar om budgetprocess och extraordinärt fastighetsunderhåll antogs detaljplanen för Halmstad 3:130 m f, området mellan N kyrkogården och Flygstaden. Det är området där Hem ämnar bygga ett nytt kontor. Planen antogs i enighet, liksom beslutet att Hem AB får flytta sitt kontor dit.
Ny detaljplan för Brogård 1:80 m fl (området intill Getinge stationshus) antogs också i politisk enighet. Nu kan där byggas bostäder, gruppbostad, förskola, parkstråk och nya lokalgator, det är positivt.
En ny Renhållningsordning antogs som i huvudsak reglerar den nya sopsorteringen, sophämtningen och antalet återvinningsstationer i kommunen. Också detta beslut togs i enighet.
Några motioner avslogs/besvarades efter att ha legat i byrålådan alldeles för länge.
Mariann Norell


Detta fullmäktige startade med några frågor vid ledamöternas frågestund från socialdemokraterna och en från vänsterpartiet som handlade om hur våra dagis agerar när ett barn uteblir utan att förälder hört av sig – apropå den tragiska olyckan där ett barn blivit glömt i en bil en hel dag. BUN:s ordförande försökte förklara men blev svaret skyldigt. Viktigt att vi har en policy i Halmstad som är tydlig och klar för personalen om detta. Vår ledamot i BUN kommer att ta upp frågan på måndag vid BUN:s sammanträde.
Efter några interpellationssvar om budgetprocess och extraordinärt fastighetsunderhåll antogs detaljplanen för Halmstad 3:130 m f, området mellan N kyrkogården och Flygstaden. Det är området där Hem ämnar bygga ett nytt kontor. Planen antogs i enighet, liksom beslutet att Hem AB får flytta sitt kontor dit.
Ny detaljplan för Brogård 1:80 m fl (området intill Getinge stationshus) antogs också i politisk enighet. Nu kan där byggas bostäder, gruppbostad, förskola, parkstråk och nya lokalgator, det är positivt.
En ny Renhållningsordning antogs som i huvudsak reglerar den nya sopsorteringen, sophämtningen och antalet återvinningsstationer i kommunen. Också detta beslut togs i enighet.
Några motioner avslogs/besvarades efter att ha legat i byrålådan alldeles för länge.
Mariann Norell

Kopiera länk