Kommunstyrelsen 2013-05-28

Som första ärende fick vi en information om kommande ”strategi för äldreboende”. Det handlar om hur vi ska ha det med fastigheterna i framtiden. F n äger kommunen inga fastigheter där äldreboende drivs. Samhällsbyggnadskontoret anser att vi bör äga en del för att kunna jämföra med privata boenden och privat ägda fastigheter. Vi har på gång Sofieberg som egenägd fastighet. Framgick att driften till 76 % sker i kommunal regi, 16 % privat och 8 % är extern drift i extern fastighet, tror det är Boviva på Gamletull. I diskussionen som följde ligger ett förslag på att kommunen ska äga 20 % av fastigheterna 2020 vilket ju är en förbättring jämfört med idag. Men där var också förslag på ett policydokument om drift som vi inte kan godta i vänsterpartiet vilket jag meddelade. Vi får se hur beslut kommer att formuleras framöver.
Detaljplan för Kronolund antogs med vissa ändringar efter överklagande.
Detaljplan för Värmekällan 1 mfl – nuvarande sopstationen – som innebär visst utökande av verksamheten antogs av kommunstyrelsen.
Beslut togs om fortsatt deltagande i Ekokommunerna i Sverige vilket är bra, det är ett nätverk med bl a jämförelser.
Planeringsdirektiv med budget; här antogs alliansens budget men vi voterade och reserverade oss till förmån för S och V:s gemensamma oppositionsbudget.
Ägardirektiven för bolagen var uppe för förändring och V o S aviserade eventuella förändringar i ställningstagandet till fullmäktige.
Diverse delårsrapporter och svar till revisorerna antogs utan diskussioner.
I ärendet om mottagande av flyktingar godtog vi inte förslaget som vi anser är för lågt antal. Jag yrkade – liksom folkpartiet – att vi skulle ha ett avtal om fler, d v s de 160 som länsstyrelsen från början krävt att Halmstad ska ta emot. Vi har de senaste åren inte ens tagit emot uppsatt kvot och borde ha möjlighet att ta emot fler. Om det av olika anledningar t ex bostadsfrågan inte fungerar så får kommunen göra något åt hindren istället för att sänka kvoten, tycker jag.
Mariann Norell

Kopiera länk