Kommunfullmäktige 2013-09-24

P1030241
Detta första höstfullmäktige startade med en debatt om ”Bygga och Bo i Framtidens Halmstad”. Läs Vänsterpartiets inlägg i debatten på annan plats på hemsidan.
Första ärendet handlade om den investering i ”rullbana” på Halmstads Flygplats som kostar ytterligare 65 miljoner jämfört med vad som beslutades i vårens budget. V S o MP o C(!) sa nej till detta. Glädjande nog blev det som vi ville så investeringen röstades ner. Moderaterna menar att Halmstad behöver satsa på större och mer flygplan för att kunna bli ett regionalt centrum i framtiden. Vi menar i vänsterpartiet att framtiden mår bäst om vi inte lägger våra pengar och bolagsvinster på flygplatsen. Vi skulle gärna se att flyget läggs ner och att vi på platsen kan bygga ett nytt modernt bostadsområde för att möta de stora behov av bostäder som vi har redan nu.
Beslut togs i enighet om satsningen på sopsortering som delar upp soporna i två ”fraktioner” så att biogas kan framställas av våra hushållssopor – på tiden tycker vi.
En motion från S ”Levandegör Vallås centrum” ansågs besvarad. Vi och S menar att den kunde bifallas. Man har i tjänstemanna- och politikerhanteringen undvikit frågan om hur man kan skapa fler bostäder i Vallås centrum för att få mer liv där (och bygga bort en akut bostadsbrist). Det var synd för HFAB hade i sitt yttrande pekat på möjligheten att bygga om/bygga nytt.
S Motion om Resurscentrum – Våld i Nära Relationer handlade om att återställa den tidigare satsningen inom socialförvaltningen på hjälp och information om våldsutsatta familjer. Sorgligt nog fick den avslag. S och V har i sitt budgetalternativ lagt pengar på en ”återställare” efter alliansens och miljöpartiets besparingar i verksamheten.
S motion om ett kallbadhus hänvisades till budgetplaneringen och fick alltså avslag. Vi röstade för bifall till motionen som gick ut på att utreda hur och var ett kallbadhus kan anläggas i Halmstad.
Ytterligare en S-motion behandlades, ”Rätt till heltid” som också berör arbetsvillkoren för schemalagd personal. Här uppstod i sena timmen en het debatt där jag beskrev de försämrade villkor som blivit sen alliansen kom till makten. Den ”flytande” tiden eller årsarbetstiden har ökats till i snitt 15 %, och denna tid byggs på vid sjukskrivning eller vård av barn, vilket är helt orimligt. De anställda får jaga timmar med mycket stress för att få ihop sin arbetstid och barnfamiljer kan inte planera sin tillvaro när det är såhär. S och V skall återkomma i frågan om personalsituationen i kommunen.
Slutligen beslutades om att Halmstad skall vara värdhamn för ett nytt Tall Schips Race år 2017.
Mariann Norell


Detta första höstfullmäktige startade med en debatt om ”Bygga och Bo i Framtidens Halmstad”. Läs Vänsterpartiets inlägg i debatten på annan plats på hemsidan.
Första ärendet handlade om den investering i ”rullbana” på Halmstads Flygplats som kostar ytterligare 65 miljoner jämfört med vad som beslutades i vårens budget. V S o MP o C(!) sa nej till detta. Glädjande nog blev det som vi ville så investeringen röstades ner. Moderaterna menar att Halmstad behöver satsa på större och mer flygplan för att kunna bli ett regionalt centrum i framtiden. Vi menar i vänsterpartiet att framtiden mår bäst om vi inte lägger våra pengar och bolagsvinster på flygplatsen. Vi skulle gärna se att flyget läggs ner och att vi på platsen kan bygga ett nytt modernt bostadsområde för att möta de stora behov av bostäder som vi har redan nu.
Beslut togs i enighet om satsningen på sopsortering som delar upp soporna i två ”fraktioner” så att biogas kan framställas av våra hushållssopor – på tiden tycker vi.
En motion från S ”Levandegör Vallås centrum” ansågs besvarad. Vi och S menar att den kunde bifallas. Man har i tjänstemanna- och politikerhanteringen undvikit frågan om hur man kan skapa fler bostäder i Vallås centrum för att få mer liv där (och bygga bort en akut bostadsbrist). Det var synd för HFAB hade i sitt yttrande pekat på möjligheten att bygga om/bygga nytt.
S Motion om Resurscentrum – Våld i Nära Relationer handlade om att återställa den tidigare satsningen inom socialförvaltningen på hjälp och information om våldsutsatta familjer. Sorgligt nog fick den avslag. S och V har i sitt budgetalternativ lagt pengar på en ”återställare” efter alliansens och miljöpartiets besparingar i verksamheten.
S motion om ett kallbadhus hänvisades till budgetplaneringen och fick alltså avslag. Vi röstade för bifall till motionen som gick ut på att utreda hur och var ett kallbadhus kan anläggas i Halmstad.
Ytterligare en S-motion behandlades, ”Rätt till heltid” som också berör arbetsvillkoren för schemalagd personal. Här uppstod i sena timmen en het debatt där jag beskrev de försämrade villkor som blivit sen alliansen kom till makten. Den ”flytande” tiden eller årsarbetstiden har ökats till i snitt 15 %, och denna tid byggs på vid sjukskrivning eller vård av barn, vilket är helt orimligt. De anställda får jaga timmar med mycket stress för att få ihop sin arbetstid och barnfamiljer kan inte planera sin tillvaro när det är såhär. S och V skall återkomma i frågan om personalsituationen i kommunen.
Slutligen beslutades om att Halmstad skall vara värdhamn för ett nytt Tall Schips Race år 2017.
Mariann Norell

Kopiera länk