artikel

Kommunstyrelsen 2013-10-08

Majsan20030920 012
På denna kommunstyrelse som hade Tema Framtidens Näringsliv förekom mest rapporter och ett ärende om Anställningsförmåner och villkor. Alliansen föreslår nu en anställningsförmån ”bruttolöneavdrag” som man lite ospecificerat vill kunna ge anställda i Halmstads kommun. Det finns redan möjlighet att t ex operera synfel, få avdrag på lönen för att finansiera det och så räknas denna kostnad ej som lön, blir då skattefri. Verkar bra kan tyckas. Men man får i praktiken lägre lön, sämre sjukpenninggrundande inkomst, sämre pensionsinbetalningar. Denna förmån vill man införa utan att ta ett helhetsgrepp och se över vilka förmåner vi faktiskt vill ge de anställda. För min del ser jag bara att man vill bidra till ett ökat utbud av privatiserad sjukvård t ex på ett sätt som på sikt inte gynnar den anställde. Vi och S ställde krav på återremittering vilket inte gick igenom och yrkade då avslag. Men majoriteten tog beslutet.
Dagens tema behandlades i lite olika grupparbeten med omvärldsspaning. Som väl var kom det att handla mer om framtidens arbetsmarknad och ungdomsarbetslösheten än näringslivets villkor. Blev väldigt tydligt för mig hur stora behov det finns av insatser där unga faktiskt får jobb. Och av uppsökande arbete för att hjälpa alla ”dolda” unga som bor kvar hemma och som det verkar inte har några framtidsutsikter.
Mariann Norell


På denna kommunstyrelse som hade Tema Framtidens Näringsliv förekom mest rapporter och ett ärende om Anställningsförmåner och villkor. Alliansen föreslår nu en anställningsförmån ”bruttolöneavdrag” som man lite ospecificerat vill kunna ge anställda i Halmstads kommun. Det finns redan möjlighet att t ex operera synfel, få avdrag på lönen för att finansiera det och så räknas denna kostnad ej som lön, blir då skattefri. Verkar bra kan tyckas. Men man får i praktiken lägre lön, sämre sjukpenninggrundande inkomst, sämre pensionsinbetalningar. Denna förmån vill man införa utan att ta ett helhetsgrepp och se över vilka förmåner vi faktiskt vill ge de anställda. För min del ser jag bara att man vill bidra till ett ökat utbud av privatiserad sjukvård t ex på ett sätt som på sikt inte gynnar den anställde. Vi och S ställde krav på återremittering vilket inte gick igenom och yrkade då avslag. Men majoriteten tog beslutet.
Dagens tema behandlades i lite olika grupparbeten med omvärldsspaning. Som väl var kom det att handla mer om framtidens arbetsmarknad och ungdomsarbetslösheten än näringslivets villkor. Blev väldigt tydligt för mig hur stora behov det finns av insatser där unga faktiskt får jobb. Och av uppsökande arbete för att hjälpa alla ”dolda” unga som bor kvar hemma och som det verkar inte har några framtidsutsikter.
Mariann Norell

Kopiera länk