Kommunfullmäktige 2013-10-22

P1030241
Detta fullmäktige började med utdelning av bästa examensarbete som i år tillföll en kvinna som skrivit en uppsats om äldres sexualitet, bra val. Det finns massor av bra arbeten om våra kommunala verksamheter som förtjänar att lyftas fram.


Detta fullmäktige började med utdelning av bästa examensarbete som i år tillföll en kvinna som skrivit en uppsats om äldres sexualitet, bra val. Det finns massor av bra arbeten om våra kommunala verksamheter som förtjänar att lyftas fram.

Sedan antogs några detaljplaner i enighet, en om byggandet av fler bostäder vid Krusbäret och en om industrimark i Getinge.

Sverigedemokraternas motion om att ha två kilometers skyddsavstånd till vindkraftverk avslogs, som väl var. Skulle inte funnits möjlighet att ha någon vindkraft i Halmstad om denna motion gått igenom. SD vill väl värva röster hos sin kärnväljare på landet.
Delårsrapporten antogs efter en vild debatt mellan huvudsakligen S och M som handlade om området Näringsliv och Arbetsmarknad. S vill ju få det till att Alliansen inte klarar av att stödja näringlivet. Vilket de ju gör med sin rikspolitik så det visslar om det med alla möjliga subventioner. Debatten handlade också om arbetslösheten, där ju S och V har helt andra satsningar på att få unga i jobb än vad alliansen har. Deras politik i Halmstad är helt värdelös och bidrar snarare till att ungdomsarbetslösheten ökar enligt senaste mätningarna. De har lagt 16 miljoner på två år till diverse kultur- och förebyggande projekt och redovisade nyligen till kommunstyrelsen att det fanns fem miljoner över! Sorgligt när det går att ge unga meningsfulla jobb om man bara vill.
Mariann Norell

Kopiera länk