Kommunstyrelsen 2013-10-29

Majsan20030920 012
Vi fick till att börja med en rapport om nuläget för handlingsprogram om hållbar energi. I stort sett en redovisning och jag saknade kommentarer och förslag på vad som kan/bör göras. Detta påpekade jag samt att jag saknar strategier för att bli av med direktverkande el som uppvärmning i (fortfarande) ganska stora områden. i diskussionen som följde visade det sig att moderaten i Fastighetsnämnden undrade varför man inte dragit fjärrvärme som alternativ till första området på Albinsro. Ja se där, alliansen varken vill eller efterfrågar bättre lösningar för hållbar energi i vår kommun.
I ärendet ekonomisk uppföljning ilsknade jag till när jag ser att vi nu återigen går våldsamt plus, varav en del är AFA-pengar igen. Samtidigt går verksamheter hos Barn- och ungdomsnämnden back, man har inte pengar till barn i behov av särskilt stöd, fler barn än budgeterat och prognosticerat för förskolorna, där man också har ökade vistelsetider. Personalen stressar och sjukskrivningarna ökar på kostnaderna. Det är då (och när man hela tiden lägger sparbeting) som man tvingas föreslå stängningar av skolor som t ex Frennarp för att minska lokalkostnaderna. På socialförvaltningen samma visa, stora underskott och kostnadsjakt fast kostnaderna inte gått att räkna för. Vi brukar inte yrka på ändring i budget under årets gång men jag känner att det FÅR VA NOG. Funderar på att lägga ett yrkande om ombudgetering när ärendet kommer upp i fullmäktige! Här lades ärendet till handlingarna.
Förslaget till renhållningstaxa antogs av KS. Det innebär höjningar med 30 % för många och om man har hämtningar av sopor ofta. Kollade om det går att balansera mellan olika sopor och om taxan kan ta hänsyn till intäkterna vid förbränning och ex vis produktion av biogas. Det går inte, taxan för sophämtning är lagreglerad.
En SD-motion om vårdhundar avslogs av en enig kommunstyrelse.
Några motioner remitterades och ett yttrande över tillsynen för verksamheten för våldsutsatta kvinnor antogs. Tråkigt nog är tillsynens synpunkter och yttrandet en konsekvens av de nedskärningar som gjordes på Kriscentrum.
Mariann Norell


Vi fick till att börja med en rapport om nuläget för handlingsprogram om hållbar energi. I stort sett en redovisning och jag saknade kommentarer och förslag på vad som kan/bör göras. Detta påpekade jag samt att jag saknar strategier för att bli av med direktverkande el som uppvärmning i (fortfarande) ganska stora områden. i diskussionen som följde visade det sig att moderaten i Fastighetsnämnden undrade varför man inte dragit fjärrvärme som alternativ till första området på Albinsro. Ja se där, alliansen varken vill eller efterfrågar bättre lösningar för hållbar energi i vår kommun.
I ärendet ekonomisk uppföljning ilsknade jag till när jag ser att vi nu återigen går våldsamt plus, varav en del är AFA-pengar igen. Samtidigt går verksamheter hos Barn- och ungdomsnämnden back, man har inte pengar till barn i behov av särskilt stöd, fler barn än budgeterat och prognosticerat för förskolorna, där man också har ökade vistelsetider. Personalen stressar och sjukskrivningarna ökar på kostnaderna. Det är då (och när man hela tiden lägger sparbeting) som man tvingas föreslå stängningar av skolor som t ex Frennarp för att minska lokalkostnaderna. På socialförvaltningen samma visa, stora underskott och kostnadsjakt fast kostnaderna inte gått att räkna för. Vi brukar inte yrka på ändring i budget under årets gång men jag känner att det FÅR VA NOG. Funderar på att lägga ett yrkande om ombudgetering när ärendet kommer upp i fullmäktige! Här lades ärendet till handlingarna.
Förslaget till renhållningstaxa antogs av KS. Det innebär höjningar med 30 % för många och om man har hämtningar av sopor ofta. Kollade om det går att balansera mellan olika sopor och om taxan kan ta hänsyn till intäkterna vid förbränning och ex vis produktion av biogas. Det går inte, taxan för sophämtning är lagreglerad.
En SD-motion om vårdhundar avslogs av en enig kommunstyrelse.
Några motioner remitterades och ett yttrande över tillsynen för verksamheten för våldsutsatta kvinnor antogs. Tråkigt nog är tillsynens synpunkter och yttrandet en konsekvens av de nedskärningar som gjordes på Kriscentrum.
Mariann Norell

Kopiera länk