Rädda Andersbergs vårdcentral!

Rädda Andersbergs vårdcentral!

På onsdag 11/12 ska beslut tas i Driftnämnden för Närsjukvård om vårdcentralerna på Andersberg och i Slöinge. Beslutet handlar om dessa ska finnas kvar i sin nuvarande form eller samordnas med andra verksamheter, vilket i praktiken betyder att man inte kommer att få tillgång till samma kvalificerade vård som tidigare.

Vänsterpartiet ifrågasätter detta förslag. Hur ska god tillgänglighet i fortsättningen kunna garanteras när de boende hänvisas till andra vårdcentraler? När ska behov och närhetsprincipen gälla? Stadsdelen Andersberg är en stadsdel med höga ohälsotal och hög arbetslöshet. Andersberg har synnerliga skäl till att ha en fullgod vårdcentral med all den kompetens som en primärvårdsenhet ska ha. Varför ska man alltid spara i de områden som behöver det mest?

Driftsnämnden var med och initierade de särskilda satsningar som framförallt HFAB, men också Halmstad kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gjort på Andersberg. Det är dags att Region Halland ser de vinster som man gör genom att satsa på stadsdelen.

Orsaken till de föreslagna neddragningarna är Vårdval Halland, ett system som har gett oss invånare i Halland rätten att välja exakt vilken vårdcentral vi vill vara listad hos. De flesta listar sig på den vårdcental som ligger närmast. Vårdval Halland har inte attraherat några privata aktörer till områden med höga ohälsotal som tillexempel Andersberg. Varför? Det är inte lönsamt att driva vårdcentral där det finns stora vårdbehov!

Den offentliga vårdcentralen på Andersberg byggdes inte för att vara lönsam, utan för att det finns behov av närhet till primärvård. När den borgerliga majoriteten i Region Halland införde Vårdvalet har påstod man att detta självreglerande system skulle höja kvaliteten och ge makten till invånarna. Driftnämnden för närsjukvård har nu, som vilket privat vårdföretag som helst, ett behov av att få ekonomin att gå ihop och får inte några extra pengar, utan agerar på samma villkor som de privata företagen. Undantaget är att nämnden inte har krav på sig att leverera vinst till ägaren Region Halland. Man får dock inte gå med förlust och då hamnar man i läget där pengar går före behov, och där är vi nu.

Vi i Vänsterpartiet tror att de flesta invånare och politiker egentligen vill att de ska finnas en god och tillgänglig vård för alla. Nu när vi med all klarhet ser att Vårdvalet gör precis tvärt om, så borde det ligga i allas intresse att göra vad vi kan för att vända denna utveckling. Regionpolitiker i den borgerliga majoriteten, det är ni som har den makten att stoppa detta vansinne. Göm er inte bakom vårdvalets regler och förordningar!

Tania Bengtsson, ordförande Vänsterpartiet Halmstad

Axel Wigforss, ersättare i Närsjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet Halland

Kopiera länk