Kommunfullmäktige 2013-12-17

P1030241

Vid årets sista fullmäktige antogs till att börja med detaljplan för Lyngåkra 3:22 en tomt för vård och bostäder av en enig fullmäktigeförsamling. Detaljplanen för Resecentrum etapp 2 antogs också.

Vid ärende om detaljplan för Stormarknaden 1-3 yrkade jag avslag med motiveringen att det räcker nu med större handelsområden. Vi behöver detaljhandel i våra bostads- och ytterområden. Ännu fler stormarknadsbutiker konkurrerar helt bort cityhandel och affärer som behövs runt om i våra olika bostadsområden. Med tanke på hur illa det går för en hel del affärer i våra stormarknadsområden borde det finnas ytor att starta ny handel på inom redan beslutade och befintliga ytor. Vi var ensamma om detta yrkande och det uppstod en livlig debatt, där jag anklagades för planekonomi och socialism. Riktigt roligt, själv hävdade jag envist i debatten att vi måste använda planfrågorna för att styra var handeln skall vara och att vi verkligen behöver affärer i våra numera otrygga och människoovänliga och halvdöda centra runtom i kommunen. Vid voteringen var det bara vi tre vänsterpartister som sa nej till fler köptempel på Eurostop.

 

Vi yrkade bifall till en S-motion om återinförande av hemvårdsbidraget för vård av äldre. Bidraget behövs för att öka möjligheterna och valfriheten för vården av de gamla. Alliansen och miljöpartiet avslog dock denna motion.

Fullmäktige avslutades med ett julbord i rådhusets cafeteria. Det var helt OK.

Mariann Norell

Kopiera länk