Kommunstyrelsen 2013-12-17

Vid årets sista kommunstyrelse var vi stationerade på ”Dramalogen” som är en av kommunen projektfinansierad verksamhet för unga, ca 15 st som är anställda som dramamedarbetare kanske man kan säga. Mycket trevligt och det piggade säkert upp hela kommunstyrelsen. Dramalogen drivs av Margaretha Ek för och med ungdomar. Vi bjöds på sång och musik, fika och dramaövningar inför det kulturår som kommunstyrelsen skall avnjuta 2014.
Vi fick information om ungdomscamping och husbils uppställningsplatser i kommunen. Verkar svårt att hitta några, förutom på redan befintliga campingar som numera enligt lag inte får utesluta unga eller ha olika åldersgränser. Men- vilket jag påpekade – vi har för få platser för unga och de finns inte där de borde d v s i Tylösand Frösakull och utmed kusterna.
I ärende om luftkvalitetsmätning yrkade jag att man skulle informera bilisterna och partiklar i luften vid Viktoriagatan som är vårt värsta ställe vad gäller luftkvalitet. Detta var ett förslag från Miljö & Hälsa som stadskontoret och KS nu valde bort. Jag fick inget bifall till detta yrkande. Min tanke var att det är bra att informera bilister om hur luften i stan faktiskt är.
I ärende om den s k projektkatalogen ställde jag frågan om varför det bara finns två förskolor när detta är en känd fråga där kommunen inte klarar av antalet platser till barnen framförallt inte centralt. Jag fick svaret att det bara var detaljplaner som listades i katalogen, inte andra frågor om förskoleplaceringar som t ex bara behöver bygglov.
Utmaningen om IT-driften avslogs som väl var av en enig kommunstyrelse.
Vi fick också information om ett framtida kontaktcenter. I denna fråga är jag osäker på om det är rimligt och kommer att bli bra. I vart fall ska frågan utredas vidare och kommer upp till beslut i kommunstyrelsen i februari. Om den blir av är starten tänkt till febr 2015.
Mariann Norell

Kopiera länk