Alla inlägg: 2014

Tania Bengtssons budgettal i kommunfullmäktige 2014-12-16

Ordförande, ledamöter, åhörare När jag satte mig för att fila på det här talet om den kommunala budgeten kom det till mig. Det som ibland liksom skaver.  Att jag framförallt är aktivist. För mig har det länge varit svårt att ta på mig ”kostymen” och inta den parlamentariska rollen som politiskt...

Vänsterpartiet startar valrörelsen 13/12

Vänsterpartiet Halmstad påbörjar valrörelsen mitt i julrushen. Kom och träffa oss och prata solidarisk vänsterpolitik. Vänsterpartiet kommer åter att gå till val som garanten för en stark vänsterpolitik. För en välfärd att lita på, för minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män och för en välfärd utan vinstuttag. Vi står utanför Harrys på...
image

Information om budget

Förra fredagen lade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sin gemensamma budget för 2015 och åren framöver. Vår stora satsning är även i år 100 miljoner från kommunens eget kapital för att motverka ungdomsarbetslösheten. Vi gör också satsningar på personalpolitiken, äldreomsorgen och kollektivtrafiken. Vi är mycket glada att ha med Socialdemokraterna på våra...

Kommunstyrelsen 14-11-18 samt lite från verksamhetsberedningen

Första heldagen med kommunstyrelsen och så en förkylning på det… Dagen ägnades till stor del till utbildning, så att den nya kommunstyrelsen får bra förutsättningar för att göra ett bra arbete. Vi diskuterade även arbetsformer för åren framöver. Det är mycket nya ord och begrepp och de första mötena har i...
image

Kommunstyrelsen 28/10 och 4/11 och kommunfullmäktige 3/11

Senaste tiden har det varit en del kommunpolitiska möten för min del och mycket är givetvis fortfarande nytt. På kommunstyrelsen 28/10 diskuterades bland annat ”Anvisningar för strategisk jämställdhet och mångfald” som de olika verksamheterna inom kommunen ska arbeta med för att . Detta tycker givetvis Vänsterpartiet är bra och mycket...
image

Uppsnappat på Hemvårdsnämnden 141029

Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för.Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för. Kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än...
image

Kommunstyrelsen 2014-10-21

Idag har det varit första kommunstyrelsemötet och jag fick gå in som ordinarie ledamot. Första intrycket var att det kändes bra att vara där för att representera Vänsterpartiet i kommunens ledning. Att dessutom att gå i Mariann Norells fotspår känns roligt och utmanande. Dagens ärendelista bestod mest av olika val till...
image

Kommunfullmäktige 2014-10-15

Ikväll har första kommunfullmäktigemötet efter valet gått av stapeln. Vänsterpartiet representeras nu av en person mer än under förra mandatperioden, vilket känns bra, men vi är tyvärr fortfarande del av oppositionen och den borgerliga nedskärnings- och privatiseringspolitiken kommer att fortgå. Vänsterpartiet kommer att vara en aktiv opposition mot detta och...
image

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var V+S-motionen om friskvård och hälsa för personalen där mötet beslutade att motionen var besvarad medan jag och S yrkade bifall till motionen. Dess viktigaste innehåll, att...
image

Alla har rätt att bestämma över sin egen hygien – det handlar om människovärde

Så här bedriver vi oppositionspolitik. Reino Renkert, ersättare i hemvårdsnämndens, utspel om äldres rätt till att leva sina liv på sina egna villkor, och alltså själv välja när och hur ofta man vill duscha, har fått utrymme i de lokala medierna den senaste tiden. Go Reino säger vi!                      
image

Nu krävs en aktiv oppositionspolitik för Halmstad!

Som ni säkert sett i lokalmedia kommer Vänsterpartiet även denna mandatperiod att vara i opposition till den borgerligt styrda politiken i Halmstads kommun. Vi kommer att vara en aktiv opposition och fortsätta göra motstånd mot privatiseringar och besparingar. Vi kommer att fortsätta och intensifiera vår politik för rättvisa, solidaritet och...
image