Alla inlägg: jan 2014

Kommunstyrelsen 2014-01-28

Denna kommunstyrelse var ovanligt kort med få ärenden. Vi fick till att börja med information om sjukfrånvaro speciellt socialnämndens och hemvårdsnämndens verksamheter. Där är lång- och korttidssjukfrånvaron hög och lite olika projekt för att rehabilitera redovisades. Framgick, att personalen är stressad och har för lite tid. Så här blir det...

Bevara Frennarps Byskola!

Att lägga ner Frennarps Byskola och flytta barnen till Slottsjordsskolan faller på sin egen orimlighet. Det finns många argument för att den ska få vara kvar: Det finns ett stabilt elevunderlag i området och skolan uppvisar goda pedagogiska resultat. Att transportera 100 barn genom hela stan är bara det i...

Kommunstyrelsen 2013-01-07

Vid detta årets första sammanträde med kommunstyrelsen var jag icke tjänstgörande suppleant. Temat för förmiddagen var kultur och började med att Sara Beischer läste en monolog om sig och sina romanfigurer som var fantastisk och som handlade om bl a hur man kan fundera runt att ta hand om döda...