Kommunstyrelsen 2013-01-07

Vid detta årets första sammanträde med kommunstyrelsen var jag icke tjänstgörande suppleant. Temat för förmiddagen var kultur och började med att Sara Beischer läste en monolog om sig och sina romanfigurer som var fantastisk och som handlade om bl a hur man kan fundera runt att ta hand om döda i äldreomsorgen. Efter detta kändes vissa ärenden lite futtiga.
Vi fick information om projekt jämlik hälsa och rapporten var en god redogörelse för hur utsatta barn behöver hjälp. Svårt dock att hitta bra förslag till vad som behöver göras. För mig blev det dock en bekräftelse på behoven av resurser för hjälp och stöd åt barn, allt från kuratorer som inte räcker till till en bättre personaltäthet i våra kommunala verksamheter för barn.
Den sedvanliga ekonomiska rapporten visar nu ett överskott för 2013 på drygt 200 miljoner! Hur kan alliansen bara låta detta fortgå år efter år? Dessa pengar behövs verkligen i våra kommunala verksamheter!
Viktigaste ärendet handlade om bostadsförsörjningen där ärendet gav en diskussion om bostadsbristen. S yrkade i alla fall på en träff med byggbolagen och vi blev lovade en uppföljning av hur det konkret ser ut under våren, alltid något. Men vi vet, att vi långt ifrån når upp till de 400 bostäder per år som skulle behövas.
Mariann Norell

Kopiera länk