Alla inlägg: tis jan 2014

Bevara Frennarps Byskola!

Att lägga ner Frennarps Byskola och flytta barnen till Slottsjordsskolan faller på sin egen orimlighet. Det finns många argument för att den ska få vara kvar: Det finns ett stabilt elevunderlag i området och skolan uppvisar goda pedagogiska resultat. Att transportera 100 barn genom hela stan är bara det i...