Bevara Frennarps Byskola!

Att lägga ner Frennarps Byskola och flytta barnen till Slottsjordsskolan faller på sin egen orimlighet. Det finns många argument för att den ska få vara kvar: Det finns ett stabilt elevunderlag i området och skolan uppvisar goda pedagogiska resultat. Att transportera 100 barn genom hela stan är bara det i sig orimligt, vilket Frennarpsföräldrarna visat med sin bilaktion. Vänsterpartiet anser att det är fullt möjligt att undersöka alternativa lösningar vad gäller förskoleplatser i området. Hur man än gör, måste det ändå till upprustning och ombyggnation, såväl på Slottsjord som på Frennarp, då det inte bara är att flytta in 100 barn på Slottsjordsskolan. Mycket av problematiken som finns i frågan har diskuterats i BUN under princip hela mandatperioden, utan att man kommit till skott. Frågan om kommunens grundskolor är mycket mer komplicerad än att bara gälla Frennarp, och måste hanteras i ett större perspektiv. Frennarps- och Slottsjordsbarnen ska inte behöva betala för alliansens obeslutsamhet. Vänsterpartiet menar att föreslaget säkert skulle lösa en del kortsiktiga problem, men att det inte är barnen som ska betala priset, med en otryggare skolmiljö och en otrygg skolväg.

Jan Berg, ledamot BUN (V)

Tania Bengtsson, ordförande (V) Halmstad

Kopiera länk