Alla inlägg: sön feb 2014

Kommunfullmäktige 2014-02-18

Vid detta fullmäktige var jag själv inte närvarande. Först antogs detaljplan för Spånstad 4:19, handlar om vattenförsörjningen m m, i enighet. Ärendet om förskola och skola i Steninge medförde debatt som slutade med att S yrkade återremiss för att utreda ett alternativ där planen bara inrymmer en förskola. Tanken med detta enligt...