Kommunfullmäktige 2014-02-18

Vid detta fullmäktige var jag själv inte närvarande.
Först antogs detaljplan för Spånstad 4:19, handlar om vattenförsörjningen m m, i enighet.
Ärendet om förskola och skola i Steninge medförde debatt som slutade med att S yrkade återremiss för att utreda ett alternativ där planen bara inrymmer en förskola. Tanken med detta enligt S var att i första hand finansiera befintliga mindre skolor i stället för att lägga ner. V röstade enligt S förslag. Vi har tidigare sagt nej till skola där, för att det finns plats i Haverdals byskola och placeringen medför att de flesta får lång resa till skolan.
Vår V-motion om att erbjuda alla barn (även barn till föräldralediga och arbetslösa) minst 20 tim per vecka fick tyvärr avslag, med motiveringen att man inte har pengarna. Men i princip var både förvaltning och nämnd positiva till motionen. Tråkigt eftersom dessa barn verkligen behöver mer plats i förskolan och att denna kostnad borde vi kunna ta i Halmstad. För 4:e eller 5:e året i rad har vi stora överskott i budget som kan användas till bra saker för barnen! Vid voteringen röstade en S-ledamot för!
Vår V-motion om kolloverksamhet ansågs besvarad men kunde lika gärna getts bifall. Vi hoppas att den bidragit till att kolloverksamhet nu kommer att erbjudas sommaren 2014.
En S-motion om att uppkalla plats efter Anna Lindh ledde till en debatt som slutade i återremiss till kulturnämnden för att ändra regelverket. Bidragande till detta var förmodligen en ledare i HP samt Ramesh Chibba KD som förklarade att dessa namn på gator var viktiga historielektioner.
Ytterligare en S-motion om kommunalt konstgalleri avslogs av fullmäktige. Vi röstade bifall till motionen, det är viktigt att gynna konst och kultur i Halmstad!
Mariann Norell

Kopiera länk