artikel

Kommunstyrelsen 2014-02-25

P1030241  Vid denna kommunstyrelse beslutades om ersättningar/arvoden till politiker fr 2015. De förslag som har lagts innebär höjningar, framförallt för fritidspolitiker som vi tycker är rimliga. När vi kommer upp i höga löner, t ex för kommunråd på heltid tycker vi dock de är för höga. Vi lade därför två egna yrkanden i kommunstyrelsen. Dels ett att kommunråd på heltid inte skall ha mer för ordförandeuppdrag i utskott till kommunstyrelsen. Dels att gruppledararvodena bör höjas till 15 (fr 10% av grundarvodet = riksdagsmannalön) för samtliga partier.  Vi tycker inte det är rimligt att de stora partierna som redan har såväl kommunråd som sekreterarhjälp skall ha mer. Det är en demokratisk fråga att även små partier ska ha resurser/tid att ta del av alla frågor som skall beslutas i kommunstyrelse och fullmäktige. Ett högre arvode ger ansvarig möjlighet att ta ledigt från sitt arbete för att fullfölja uppdraget. Vi fick dock inget gehör för denna fråga från övriga partier i kommunstyrelsen.

  Vid denna kommunstyrelse beslutades om ersättningar/arvoden till politiker fr 2015. De förslag som har lagts innebär höjningar, framförallt för fritidspolitiker som vi tycker är rimliga. När vi kommer upp i höga löner, t ex för kommunråd på heltid tycker vi dock de är för höga. Vi lade därför två egna yrkanden i kommunstyrelsen. Dels ett att kommunråd på heltid inte skall ha mer för ordförandeuppdrag i utskott till kommunstyrelsen. Dels att gruppledararvodena bör höjas till 15 (fr 10% av grundarvodet = riksdagsmannalön) för samtliga partier.  Vi tycker inte det är rimligt att de stora partierna som redan har såväl kommunråd som sekreterarhjälp skall ha mer. Det är en demokratisk fråga att även små partier ska ha resurser/tid att ta del av alla frågor som skall beslutas i kommunstyrelse och fullmäktige. Ett högre arvode ger ansvarig möjlighet att ta ledigt från sitt arbete för att fullfölja uppdraget. Vi fick dock inget gehör för denna fråga från övriga partier i kommunstyrelsen.

Man beslutade i enighet att upprätta nya utvecklingsprogram (liksom tidigare för Getinge och Oskarström) för Vallås och Simlångsdalen. Det kan bli bra och medför ett deltagande av boende i området.

Diverse detaljplaner antogs i enighet, bl a om Bengts camping i Vilshärad.

Vi yrkade bifall till en S-motion om ”Idrottsföreningen mitt i byn” som av alliansen ansågs besvarad.

Den största frågan på denna kommunstyrelse var ett enigt bifall till att delta i Tall Ships Race 2017. Många undrar förstås hur vi kan lägga 15 miljoner på detta när det är så svårt att få pengar till förskolor, skolor och vård och omsorg? Vi menar, att vi i Halmstad har råd med både- och. Kommunen har massor med pengar på banken som kan läggas till detta evenemang . Vi har och har också under ett flertal år haft pengar som gått att använda till verksamheterna inom vård, skola och omsorg. Men alliansen har valt att satsa på besparingar. Så skulle inte vi gjort!

Ett märkligt förslag om att åter lägga måltidsansvaret för skolor och hemvård på servicenämnden var uppe för information. Beslut kommer att fattas först vid nästa kommunstyrelse.

Mariann Norell

Kopiera länk