artikel

Kommunfullmäktige 2014-03-18

P1030241 Efter utdelning av hedersbetygelse för rådigt ingripande vid barn antog fullmäktige två detaljplaner i enighet. Det ena handlade om bebyggelse (blandad med borätt och hyresrätt) i Frösakull, där 75-100 bostäder ska byggas). Det andra handlade om utökning av Bengts Camping i Vilshärad, vilket ju är positivt. Det finns för lite campingmöjligheter i Halmstad. Där finns f ö också möjligheter för vanlig ”tältning”.

Efter utdelning av hedersbetygelse för rådigt ingripande vid barn antog fullmäktige två detaljplaner i enighet. Det ena handlade om bebyggelse (blandad med borätt och hyresrätt) i Frösakull, där 75-100 bostäder ska byggas). Det andra handlade om utökning av Bengts Camping i Vilshärad, vilket ju är positivt. Det finns för lite campingmöjligheter i Halmstad. Där finns f ö också möjligheter för vanlig ”tältning”.

Detaljplan för beslut om Steninge skola och förskola antogs av alliansen och miljöpartiet. Vi är skeptiska till placeringen av skola vid Skipås och har sedan länge hävdat att – om vi ska ha en skola i Steninge – den ska ligga centralt och placeras ihop med t ex servicelägenheter för äldre och kommersiell service. Med andra ord vill vi skapa ett centra i Steninge som är bättre planerat och har ett helhetstänkande vad gäller service och kollektivtrafik. Vi säger i nuläget nej till en skola men vill ha en förskola där. Prognoserna för barn är sämre här än i Holm (som alliansen – utom centerpartiet – sagt att vi ska lägga ner). Dessutom finns det plats för barnen i Haverdals byskola i nuläget. Vi valde därför att gå med på socialdemokraternas reservation och att inte delta i beslutet.

Vi sade ja till S-Motion om Idrottsförening mitt i Byn vilket handlar om Centerns IF:s lokaler och aktiviteter på Kärleken- Sofieberg. Allliansen som är positiv till föreningen ville dock bara anse motionen besvarad. Ibland blir sånt här knepigt i debatten men det finns en tradition av att inte bifalla oppositionens motioner utan om man tycker de är bra eller vill agera i motionens anda så säger man bara att den är besvarad.

Debatt uppstod vad gäller översyn av Måltidsservice, d v s att huvudmannaskapet för personal som lagar mat i skola, förskola och hemvården skall återgå till servicenämnden. Jag var mycket kritisk i debatten för det var inte så länge sedan 2004-5)  vi förde över huvudmannaskapet delvis till BUN och Hemvårdsnämnden för att verksamheterna skulle kunna samordna/samarbeta mer om de har gemensam arbetsledning och organisation. Nu ska det alltså ändras igen. Av handlingarna framgår att personal protesterat och om man läser mellan raderna att Bun och förvaltningen inte ville detta. Utredningarna saknade helt en utvärdering av själva verksamheterna, den handlade bara om pengar och effektivitet. Som jag ser det var det en styrd utredning där bara argument som passade beställningen att ha personalen hos servicenämnden fick gälla. Tråkigt – är rädd för att det blir sämre med mat och personal nu. Vi sa nej till förslaget, vilket också S valde att göra.

Slutligen antogs arvodesförslagen för förtroendevalda för nästa mandatperiod. Det blev enligt förslagen. Vi yrkade att gruppledarna skulle arvoderas lika oavsett partistorlek för att de stora partierna ändå har ett eller flera kommunråd som kan hålla koll. Vi yrkade också att kommunråden – som vi tycker har rätt bra betalt – inte ska ha mer om man väljer att också ha dem som ordförande i något utskott.

Vi fick inget gehör för våra yrkanden. Debatten om att politiker höjer sina arvoden är inte rolig. För oss vänsterpartister handlar det om att våra fritidspolitiker ska kunna ta tjänstledigt för att fullfölja sin uppdrag på ett bra sätt och hinna med att sätta sig in i alla frågor.

Mariann Norell

Kopiera länk