Kommunstyrelsen 2014-03-25 forts

Här hade datorn upp sig – så fortsättningen på sammanträdet:

Nytt program för bostadsförsörjning skall utredas och kommunstyrelsen skulle ta ställning till direktiv till detta utredande.  Föreslagna direktiv sa inget om de stora problemen att få till byggande av bostäder. Jag yrkade att utredandet skulle innefatta en undersökning om var och hur andra kommuner lyckats med att få igång bostadsbyggnationen. Detta sa S ja till men alliansen sa nej. Det blev alltså nej till detta och därmed har ju alliansen sagt att man struntar i det – eller överlämnar allt till marknaden som man gjort hela tiden.

Vår motion om ny parkeringsnorm var uppe till behandling och avslogs av mötet. Den var inte seriöst behandlad av samhällsbyggnadskontoret som mest bara svarat att vi redan tagit en parkeringsplan och att en utredning är finansierad av ny parkeringsnorm. Detta handlar om krav på parkeringsplatser vid nybyggnation och vem som skall betala kostnaden för parkeringsplats.

Motionen om Friskvård och Arbetsmiljö av V och S var uppe. Inte heller denna behandlas seriöst av alliansen. Fick avslag men S och V yrkade att motionen skulle remitteras till förvaltningarna alternativt bifallas.

Mariann Norell

Kopiera länk